23801. lajstromszámú szabadalom • Újítás dobozoknak papírral való bevonására szolgáló gépeken

- a -zett helyzetben vannak. A munkás erre a (c) és (e) emelőket az 1. ábrán vonalká­zottan kihúzott helyzetbe hozza. Ez által az (1) doboztest külső falát az (n) nyomó­görgővel hozzuk érintkezésbe, mikor is az (0) burkoló csík az (n) nyomógörgő és a doboztest között foglal helyet és pedig a gummival bekent oldalával a doboztest felé. Az (m) dobozfenék karimája a (p) forgókorong és a csíkot odaszorító (n) nyoroógörgő (4. ábra) közé kerül, mely utóbbi az (o) burkoló csík szegélyének egy részét megfogja. A csíknak ezen részét már most a (p) korong az (m) dobozfenék külső oldalára áthajlítja és azt ez utóbbi­hoz szorítja, míg az (n) görgő a csíkot az (1) doboztest oldalfalára ragasztja. Az (n) dobozfenék karimájára fekvő (o) burkoló­csík a fenék harmadik alátámasztási pont­ját képezi, mely ily módon a burkolócsík fölragasztása közben biztosan van alátá- | | masztva és a hengeres doboztartóra jól megerősíttetik. Ily módon fölöslegessé válik a doboz­j testnek a fenekét képező korongra a bur­: kolócsík fölragasztása előtt való fölragasz­tása és evvel igen fáradságos és időrabló munkát takarítunk meg, minthogy igen ne­héz a doboztestet a korongra evvel pon­tosan konczentrikusan ráhelyezni. A ki­ugró karimák egyenetlen szélessége pedig azt okozza, hogy a burkolócsík könnyen le­szakad. SZABADALMI IGÉN*. A 21988. sz. törzsszabadalomban védett, dobozoknak bevonására szolgáló gépnél egy doboztartó, jellemezve az által, hogy a doboztestet fölvevő, forgatható doboz­alakkal kapcsolatban egy külön tartó van elrendezve, mely a burkoló csíknak a dobozra való fölragasztása közben a doboz fenekét vagy födelét képező ko­rongot a doboztesthez szorítja. (1 rajzlap melléklettől.) 74UAS RÉSZVÉNY TÁRSA8Í0 NYOMDÁJA PUOAPESTf*

Next

/
Thumbnails
Contents