23694. lajstromszámú szabadalom • Nadrágtartó

Megjelent lííOíá. évi márczius hó lö-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2B694. szám. I/i. OSZTÁLY­Nadrágtartó. REISMANN ADOLF KERESKEDŐ KISVÁRDÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát nadrágtartó ké­pezi, mely egyszersmind az alsónadrágot is biztosítja a lecsúszás ellen, és nagy elő­nye, hogy nem kell azt mindig a nadrág­ról leoldani, hanem erre állandóan rá lehet erősítve. A mellékelt rajzon jelen nadrágtartó az 1. ábrán teljesen, míg a 2. ábrán csak alsó részletében van föl­tüntetve. Az ismert (a) szalagra hátul egy (b) kampó van megerősítve, míg elől mindkét szalagrész egy-egy (c) kampóval bíró (d) csattal van ellátva azon czélból, hogy a (c) kampókat az (a) szalag különböző he­lyein lehessen megerősíteni, a mi megfe­lel a nadrágtartók utánengedésének. A fordított V-alakú (e) szalagrészek, a melyek különálló részeket képeznek, jelen példában (d)-nél tetszőleges módon a nad­rágra vannak erősítve (pl. hozzávarrva stb.). Az (e) szalagrészek fölső összeérő végükön (f) karikával vannak ellátva, míg a szárak közé egy-egy lelógó (g) csipesz van helyezve. A találmány használata a következő: A különálló (e) szalagrészeket valamely módon, pl. varrás stb. által a nadrágra erő­sítjük, s a (d) csattal kellő hosszra beál­lított (a) szalagot hátul és elől a nadrág­tartók ismert módja szerint a vállakra vet­jük. Ezután a (b) és (c) kampókat a meg­felelő (e) szalagrészek (f) karikáiba akaszt­juk. A nadrágtartó ekkor már megfelel azon czélnak, hogy a nadrágot jól tartsa. Ha azonban most már az (e) szalagrészekre erősített (g) csipeszeket az alsónadrágra erősítjük, úgy a nadrágtartó megakadá­lyozza azt is, hogy az alsónadrág lecsússzon. Látható tehát, hogy jelen találmány tár­gyát képező nadrágtartó a mellett, hogy a nadrágot biztosítja, helyzetében igen egy­szerű módon az alsónadrágot, vagy ha több van, az alsónadrágokat is szorosan tartja. A nadrágtartó lecsatolása olyképen tör­ténik, hogy a (b) és (c) kampókat az (f) karikákból kiakasztjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Nadrágtartó, az által jellemezve, hogy a vállra vethető (a) szalagra, a nad­rághoz tetszőleges módon (pl. rávarrás által) erősített (e) szalagrészek, (b c)

Next

/
Thumbnails
Contents