23594. lajstromszámú szabadalom • Formalin fertőtlenítő dob

Meg-jelent 19Ö_\ évi február lió 22-én. MAG*. SZABADALMI hlR HIVATAL szabadalmi leiras 23594. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Formalin-fertó'tlenítő dob. DR MED. HELLMANN RICHÁRD ORVOS SIEGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 21-ike. Az újabban alkalmazott fertőtlenítő el­járás, mely abban áll, hogy formaldehydet akkép gőzölögtetünk el, hogy a fertőtlení­tendő helyiségben elhelyezett formaldehydba egy izzó vasdarabot helyezünk, mi által a keletkező gőzök elterjednek, azon hátrány­nyal bir, hogy gőzök hirtelen fejlődése és a keletkező láng nem csak veszélylyel jár a kezelő személyre nézve, hanem hogy a láng a formáiingőzöket elégeti és alkat­részeire, úgymint szénsav és víz, fölbontja, miáltal a fertőtlenítés hatása csökken, vagy teljesen elenyészik. A keletkező gőzök tehát a lángok is, fölfelé terjednek és állandó tűzveszélyt idéznek elő. Jelen találmány tárgyát képező fertőtle­nítő dobnak az a hivatása, hogy ezen hátrá­nyokat megszüntesse. Mellékelt rajzon az 1. ábra ezen fertőtlenítő dob oldalnézetét és részben metszetét; 2. ábra ennek felülnézetét mutatja. A fémből készült (2) dob fölső nyílását a (3) csuklók körül forgatható (4) födő zárja el, mely (5) kilincscsel rögzíthető. A födőn, vr amint a dob oldalain a (7) szitafenékkel ellátott (6) csőtoldatok vannak elrendezve. (7) szitafenekek sodronyhálóból vagy lyu­kasztott lemezből készülhetnek és lehetőleg apró nyílásokkal birnak. Ezen dobot a fertőtlenítendő helyiségben helyezzük el, formaldehyddel megtöltjük, mi közben (4) födő nyitva van. Az időköz­ben fölhevített vasdarabot a dobba helyez­! ziik és a í'ödőt rögtön rázárjuk. A keletkező j gőzök tehát csak a (6) toldatokon át vonul­í hatnak kifelé. Minthogy a dob oldalain levő 1 csőtoldatok rézsútosan lefelé vannak irá­; nyitva, az ezeken átvonuló gőzök lefelé | terjednek és eloszlanak, mig a födőn levő i toldaton átvonuló gőzök fölfelé terjednek. A láng a szitafenékek apró nyílásainál fogva | nem csaphat ki a dobból, tehát a ke­zelő személyre nézve az ezen dob segélyé­: vei való előgőzölögtetés veszélylyel nem jár. I SZABADALMI IGÉNY. Formalin-fertőtlenítő dob, jellemezve az el­zárható (4) födőn fölfelé irányítva és a dob oldalán lefelé irányítva alkalmazott, szitafenékkel elzárt (6) csőtoldatok által. (1 rajzlap melléklettel.,) PA L LA S RÉBZVÉN YTÍRSASAG NYOMDÁJA a u DAFKfiTBTí

Next

/
Thumbnails
Contents