23527. lajstromszámú szabadalom • Impregnáló szer tárgyaknak tűzveszély ellen való megvédésére

Megjelent 1902. évi február hó 13-án. MAGV SZABADALMI KiK. HIVATAL szabadalmi leiras 23527. szám. IX h. OSZTÁLY­Impregnálószer tárgyaknak tűzveszély ellen való megvédésére. BÁRÓ BRENNER JOACHIM FÖLDBIRTOKOS VÖSLAU MELLETTI GAINFAHRNBAN ÉS Du RODAKIEWICZ ÁGOSTON MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 22-ike. Az eddig ismeretes impregnáló szerek, melyek éghető, illetve tűzveszélyes tárgyak­nak, mint pl. fa, papiros, szalma, szövet és más eféle tűzveszély elleni megvédésére használtatnak, vagy igen drágák, úgy hogy általánosan nem alkalmazhatók, vagy pedig a megvédendő tárgyakra káros hatásúak. A jelen találmány tárgyát tevő impregnáló szer, mely ezen hátrányokkal nem bír, áll kb. 10—15 rész szénsavas káliból (hamuzsír), lel). 1—5 rész bórsavas ammoniumból és kb. 100 rész vízből, mely oldattal, illetve elegy­ül; vei a tűzveszély ellen megvédendő tárgya­kat bekenjük, illetve itatjuk (impregnáljuk). Míg a szénsavas káli magában használva, alkalikus voltánál fogva, finomabb szövetekre és más efélékre idővel káros befolyást gya­korol, ha a kellő hatás elérése czéljából megfelelő konczentráczióban alkalmazzuk, addig a bórsavas ammónium olyan jó hatású szer, hogy már kis mennyiségben a szén­savas kálihoz adva. elegendő, hogy ugyan­azon hatás elérése mellett az erre szüksé­ges szénsavas káli mennyiségét lényegesen csökkenthessük. Azonföliil a bórsavas ammó­nium az impregnáló tárgyakra antiszeptikus hatást is gyakorol. Minthogy azonban a bórsavas ammónium igen drága, semhogy azt egyedül használ­hatnék impregnálásra, azért annak az olcsó i szénsavas káliummal való vegyítése, illetve | keverése az előállítandó szer olcsósága érde-I kében szükséges. A tűzveszélyes tárgyak, melyek ezen szer­rel impregnálva vannak, csak a tűznek hosz­szabb behatása után kezdenek elszenesedni, anélkül azonban, hogy a tűz hatása alatt vagy után maguk égnének vagy izzanának. A megadott keverési arányok a tárgyak tűzveszélyessége és értéke szerint változhat­nak. így pl. szöveteket több bórsavas ammo­niumot tartalmazó oldattal, fát és más efé­léket ellenben az olcsóbb, több szénsavas kálit tartalmazó eleggyel itatunk illetve impregnálunk. SZABADALMI IGÉNY. Impregnáló szer tárgyaknak tűzveszély ellen való megvédésére, jellemezve azáltal, hogy az szénsavas kálinak és bórsavas ammoniumnak vízben való oldatából áll. HALLAS «É8ZVÉNY T ÁflSAfiÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents