23499. lajstromszámú szabadalom • Kancsó önműködően nyíló és záródó födéllel

Megjelent 1 ( .)02. évi február Iió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23499. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Kancsó önműködó'en nyíló és záródó födéllel. KECSKÉS KRISTÓF BÁDOGOSSEGÉD RÁKOS-PALOTÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 29-ike. A találmány tárgyát kancsó képezi, mely­nek födele önműködően nyílik és záródik. A találmány tárgya mellékelt rajzban ol­dalnézetben van ábrázolva és pedig úgy, hogy a födél zárva van; a pontozott vona­lakkal a fölemelt födél van ábrázolva. Az (a) kancsó (b) fülére ismert módon van megerősítve (c) fémhüvely, melynek fölfelé álló két (d) nyúlványa között a (g) födél (e) szára az (f) csapszög körül for­gathatóan van megerősítve. Ugyancsak a (c) hüvely alsó végén (h) csap körül egy a (b) füllel közel párhuzamosan haladó (k 1) kétkarú emeltyű van elrendezve; az emel­tyű alsó (1) karának belső oldalán a (b) fülre támaszkodó (n) rúgó van megerősítve; a (k) emeltyűkar külső oldalán (i) zárópe­czek van szilárdan megerősítve. Ha az (a) kancsót (b) fülénél megfogjuk, akkor a kéznyomás által az (1) emeltyűkart (n) rúgó hatását legyőzve, (b) felé nyom­juk, miáltal a másik (k) kar a (g) föde­let a pontozott helyzetbe fölemeli. Ha a fület eleresztjük, akkor (n) rúgó (1) emel­tyűkart kifelé nyomja, miáltal (i) zárópe­czek a (g) födelet lecsapja. J SZABADALMI IGÉNY. Kancsó önműködően nyíló és záródó födél­lel, jellemezve a (c) hüvely alsó végén (h) csap körül forgó (k 1) kétkarú emel­tyű, az (1) kar belső oldalán megerősí­tett, a (b) fülhöz támaszkodó (n) rúgó és a (k) kar külső oldalán megerősített (i) záró peczek által. '1 rajzlap melléklettel.; i PALLA8 FTÉSZVÉNYTAFWASÁO NYOMDÁJA BUOAPEFLTBN-

Next

/
Thumbnails
Contents