23473. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénbrikettek előállítására

jMeff.jelent 1í)03. évi február lio 7-én. MAGY. gg| RIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23473. szám. II/a. OSZTÁLY. Eljárás szénbriquettek előállítására. MÉBEl REZSŐ KERESKEDŐ BUDAPESTEN ÉS 1FJ. BÁLINT JÁNOS * GÉPÉSZ KELENFÖLDÖN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát szénbriquettek előállítására szolgáló eljárás képezi, mely­nek előnyei, hog3' az ezzel előállított bri­quettek nem piszkítanak, a nedvesség nem árt nekik, kellő szilárdsággal bírnak, telje­sen elégnek és nem füstölnek stb. Az eddigi szénbriquetteknek, különösen a melyek'barna szénből készültek, azon nagy hátránya volt, hogy csak addig égtek, míg a töltő anyag belőlük ki nem égett, azután széthulottak s így hasznosíthatásuk mini­mális volt. Jelen találmány szerint készí­tett briquettek tökéletesen elégnek s belő­lük csak tiszta hamu marad vissza. Az eljárás a következő : A szén minőségéhez képest 6—8 súly­rész gyantát 1 /2 —1 súlyrész növényi olaj­jal (pl. repezeolaj) összekeverünk, ezen ke­veréket addig melegítjük, míg folyékonnyá nem lesz, mikor is 100 súlyrész porszénnel ismert módon összekeverjük és azt megfe­lelő présekben kezeljük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás szénbriquettek előállítására, az által jellemezve, hogy 100 súlyrész porszén­hez a szén minőségéhez képest 6—8 súlyrész gyantából és 1 I2 —1 súlyrész növényi pl. repcze olajból készült, me­leg által folyékonnyá tett keveréket hozzáadunk és ezt ismert módon kever­jük és préseljük. PALLA8 RÉSZVÉNY FARSASAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents