23370. lajstromszámú szabadalom • Javítások a szükségletnek megfelelően szinezett födőréteggel burkolt műkövek önműködő ellőállítására szolgáló hydraulikus sajtókon

Megjelent, 1902. évi január hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23870. szám. XII/f. OSZTÁLY. Javítások a szükségletnek megfeló'en színezett fedőréteggel burkolt műkövek önműködő előállítására szolgáló hydraulikus sajtókon. FRIED. KRUPP GRUSONWERK CZÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 31-ike. A találmány tárgya oly hydraulikus saj­tókra vonatkozik, melyek gyalogjárdák bur­koló lemezeinek és más műkövek előállítá­sára szolgálnak és egy ide-oda mozgó, a fölső sajtolólemezt és a nyers anyagot be­fogadó mérőtartályt viselő szánnal vannak fölszerelve. A leírandó sajtó az eddig ismert sajtók­nak igen előnyös javított kiviteli alakja és a javítás abból áll, hogy a szánban a fő­tömeg előállítására szolgáló nyers anyagot befogadó mérőtartályon kívül még egy má­sodik, rendesen kisebb mérőtartály is el van helyezve, mely a festék- vagy födőanyag befogadására szolgál és melyből ez a szán visszafelé mozgásánál a sajtoló formaszek­rénybe jut, hogy a főtömeg nyers anyaga fölött egyenletesen oszoljék el. Ezenkívül a sajtónak a műkő előállításához szükséges összes mozgásait egy közös központi tag. például egy állandóan forgó exczenterkorong vagy hornyolt dob szabályozza, úgy hogy a sajtó teljesen önműködően dolgozhatik. Eme korongnak vagy dobnak kerületén a szán mozgását szabályozó hornyai, továbbá a vezérszelepeket működtető és így a saj­toló dugattyú mozgását szabályozó, valamint a sajtoló formaszekrény emelőjét beállító exczentrikus fölületei vannak. Ugyanazt a dobot különböző alakú kövek előállítására használhatjuk, ha a dobra más megfelelően kiképezett horonnyal ellátott vezetődarabokat szerelünk, az exczenter­fölületek alakját és számát megfelelően megváltoztatjuk és a kő alakjának megfelelő szánt, formaszekrényt és sajtolólemezt sze­relünk a gépbe. A csatolt rajzon az 1. ábra a sajtó hosz­szanti, a 2. ábra annak keresztmetszete. Az (a) sajtoló hengerben a (b) dugattyú mozog, melynek az előállítandó kő alakjá­nak megfelelő (c) sajtoló lemeze van. Ez a (d) formaszekrényben mozog, melyet az (e) emelő támaszt alá. A sajtó fölött két cső van elrendezve, az (f) cső az alaptömeg, a (g) cső a födőréteg nyers anyagának beve­zetésére szolgál. Eme csövek alsó vége és a formaszekrény között egy mozgatható (h) szán van elrendezve, mely az (i) asztalon csúszik és két (k) és (1) mélyedéssel (mérő­tartálylyal), valamint a fölső (in) sajtoló lemezzel van fölszerelve. A nagyobb (k) mélyedést a szán mozgásánál az (f) csőből az alaptömeg tölti meg és ezt a mélyedés kellő pillanatban a (d) formaszekrénybe viszi, míg a kisebb (1) mélyedésbe a (g) cső­ből a födőréteg nyers anyaga jut be. A szán vezetésére az (n) görgők szolgálnak. A (b) dugattyú, a (d) formaszekrény, a

Next

/
Thumbnails
Contents