23299. lajstromszámú szabadalom • Gépüzemű kavaró kemencze

Megjelent 11)02. évi január hó 13-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATArkJ SZABADALMI LEÍRÁS 23299. szám. XII/d. OSZTÁLY. Gépüzemű kavaró kemencze. HOL JAMES PÉTER GÉPÉSZMÉRNÖK POTTSTOWNBAN (PENNSYLVANIA). A szabadalom bejelentésének napja 1901 július hó 9 ike. A találmány tárgya egy gépüzemü kavaró kemencze. mely a nyers vasnak kováesvassá való földolgozását jóval olcsóbb módon teszi lehetővé és mely jóval egyenletesebb és jobb minőségű kovácsvasat állít elő. mint a szokásos kéziüzenni kavaró-kemenezék. A csatolt rajzon az 1. ábra a gépiizemíi kavaro-kemencze oldalnézete, a 2. ábra a középsík szerint vett függélyes metszete, a, B. ábra az ajtó és az ezzel szomszédos részek nagyobb méretben rajzolt függélyes metszete, a k ábra bal oldala függélyes keresztmet­szet jobb oldala hátulnézef, az ábra az egyik keresztfej végének na­gyobb méretben rajzolt függélyes met­szete. a 6. ábra egyik fele vízszintes metszet, másik féle fölülnézet, a 7. ábra az ajtó egyik végének és a ke­mencze megfelelő részének nagyobb méret­ben rajzolt vízszintes metszete, a S. ábra az I. ábra A —A vonala szerint vett metszet, a í). ábra az ajtó elül nézete, a 10. ábra az ajtó és keret függélyes met­szete. a 11. ábra annak föliiInézete, a 12. ábra az ajtó összeállítására használt részek axonometrikus képe, a 13. ábra eme rész hátsó oldalának ugyan­csak axonometrikus képe, a I í. ábra vízszintes metszet a 9. ábra B B vonala szerint. A gép két (A) oldallemezét (1. ábra) a (B) keresztkarok (2. és 4. ábra), a kémény (C) alapja, melynek (C2) karimájához a (Bl) kémény csatlakozik, továbbá a szélső karok, az (ív homloktartók, az (F) szögletvasak és a keresztezett (II és H) karok, melyek az (A) oldallemezekkel mind alkalmas mó­don vannak összekapcsolva, kötik össze. Ezek az oldallemezek legczélszerűbben bá­doglemezek lehetnek, melyek alsó végei körszelet-alakban vannak kivágva és (I) fogasívekkel (2. ábra) ellátva. A fogasívek | képezik a fenékkarimát. A keret az üreges , (J) csapok útján van a (ív) hengerek küz­­j vetítésével az (M) oszlopokra szerelt (L) csa|)ágyakba ágyazva. A kemenezét vasoxyd béleli, mely bélést vízzel hűtjük. A hűtésre a szorosan egy­más mellett fekvő (X) csövek szolgálnak, melyek a kemencze hosszában futnak (F) szögletvasakon fekszenek és két végükön az (0) csövekbe torkollanak, mint az lég-

Next

/
Thumbnails
Contents