23252. lajstromszámú szabadalom • Önfestékező bélyegpárna

.Megjelent 1902. évi cleczember hó lO-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28252- szám. IX/a/b OSZTÁLY Önfestékező bélyegzőpárna. HADZSY GYÖHGY MAGÁNZÓ SZEGEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 13-ika.-leien találmány tárgyát egy önmagát festő bélyegzőpárna képezi, a melynek lé­nyege abban áll. hogy egy tömören elzár­ható és festékkel megtöltött eső fölött el­helyezett nemezpárna a festéket fölszívja és azt egyenletesen osztja szét egy fölötte kifeszitett és a festék közvetlen szolgál­tatására való vékonyabb szöveten. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tiin­teti föl. és pedig az 1, ábra a bélyegzőpárna függélyes met­szetét, a 2. ábra a bélyegzőpárna fölűlnézetét levett fedél mellett mutatja. •leien bélyegzőpárna egy hengeres (1) fa­testből áll, a melyhez (2) csavarok segélyé­vel egy (3) fémlemez van erősítve, a mely­nek széle derékszög alatt fölhajlított (4) karimával van ellátva, míg közepén az (1) fatesten áthatoló hengeres (5) csőtoldat kapcsolódik hozzá. Ezen (5) csőtoldat szol­gál a festék fölvételére és alsó végén a (6) csavaros fedél vagy süveg által tömören elzáratik, fölső végénél pedig a (3) lemez (7) lyukakkal van ellátva, a melyeken át a festék kifolyliatik. A (3) lemezen egy lazán reáfekvő (8) nemezpárna foglal helyet, mely a festék leadására szolgáló finomabb (9) szövettel van befödve és ez utóbbi a fatest olda­lán lelóg. A (8) nemezpárnával és (9) szövettel el­látott fatest fölé egy szintén köralakú (10) fémgyűrűt borítunk, mely befelé hajlított (II ) peremével a (3) lemez (4 • karimája fölé nyúl és a (9) szövetet oly módon szorítja maga es a (1) karima közé. hogy ez a (8) nemezpárna fölött erősen kifeszíttetik. Hogy a (9) szövetet e helyzetében megtartsuk, a (10) gyűrűn rövid (13) toldatokat alkal­mazunk, amelyekben mozgatható (12) csa­varok által, a melyek egy kevéssé bemé­­lyednek a fatestbe, egyrészt a (9) szövetet feszesen tartjuk, másrészt pedig az (1) fa­test és a (10) gyűrű között merev kapcso­latot létesítünk. Az egész bélyegzőpárnát egy levehető vagy fölcsappantható (14) fedéllel fedjük be használaton kivül és e fedél levett állapotban a bélyegző elhelye­zésére is szolgálhat. A párna festése a következő módon tör­ténik : Az (1) fatestet a (12) csavarok oldása által a (10) gyűrűből kiemeljük és a nemez­párnát, valamint a (9) szövetet eltávolítjuk. Ezután a (7) lyukakon át az (5) toldatot

Next

/
Thumbnails
Contents