23242. lajstromszámú szabadalom • Gáz-főzőlángzó

Megjelent 1902. évi január lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23242. szám. II/h. OSZTÁLY. Gáz-főzó'lángzó. NOVAK & TESCHNEB CZÉG DRESDEN-PLAUENBAN. Bejelentésének napja 1901 április hó 3-ika. Elsőbbsége 1901 január 23-tól kezdődik. Jelen találmány tárgyát a mellékelt raj­zon egylyukú főzőként föltiintetert gáz-főző­­lángzó képezi. A lángzó az által van jelle­mezve. hogy az (a) lángzófejet egy (b) tányér veszi körül, a lángnak lefelé való sugárzását fölfogja, illetve a hősugarakat fölfelé veti vissza. A lángzófej és a tányér között az égési levegő átbocsátása végett egy gyűrűalakú (c) hasíték van elrendezve. A rajz szerint a (b) tányér a főzőállvány­nyal a (d) bordák (E. ábra) által függ össze; de külön testként is fölcsavarható, vagycJ ráhelyezhető. A tányér alkalmazása termé­szetesen nincs egylyukú főzökre megszo­rítva. Szabadalmi igiL\y. Gáz-főzőlángzó jellemezve egy a. lángzó­fejet egy gyűrúalakú légbevezető hasí­ték meghagyása mellett körülvevő (b) tányér által, mely a láng lefelé sugár­zásának fölfogására, illetve a hősugarak­­íiak fölfelé vezetésére szolgál. (1 rajzlap mollóklettel.i PALLA8 RÍMVÉN TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents