23227. lajstromszámú szabadalom • Acetylénfejlesztő

Megjeleni 11)02. évi január hó 7-én. magy g|j| Kra SZABADALMI 'SB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23227. szám. I I/e. OSZTÁLY. Acetylénfejlesztő. SMITH GEORGE GREGORY ÜGYVÉD SAN DOMENICORAN. Pótsza' adalom a 19122. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 julius hó 17-ike A találmány tárgyát a 19122. számú törzs­szabadalomban védett acetylénfejlesztő egy olyan kiviteli alakja képezi, melynél épp úgy mint a törzsszabadalomban több egymástól független fejlesztőtartály van egy gazométer körül akként elrendezve, hogy azok egymás után jöjjenek működésbe. Mindegyik fej­lesztő tartályban egy-egy teljesen zárt kar­­bjd-doboz van elrendezve, melyet a gazo­­méterharang stilyedésénél egy lyukasztó berendezés nyit meg, hogy ezáltal a külön tartályból a fejlesztőtartályba folyó víz a kariadhoz hozzáférhessen. Az eddig ismert ilynemű aeetylénfejlesztök nem működtek elég biztosan, mert a víz a karbidhoz akkor 's hozzájutott, mikor a lyukasztó berende­zést véletlenül hoztuk működésbe, minthogy ez a berendezés a vízbevezető berendezés­sel mindig kényszermozgásszerű kapcsolat­ban volt. A találmány szerint a jelzett hát­rányt akként kerüljük el, hogy a lyukasztó berendezést a vízbevezetö berendezéstől tel" jesen függetlenítjük, tehát biztosítjuk, hogy a lyukasztó berendezésnek esetleges, nem a harang siilyedése által megindított, műkö­dése gázfejlődést elő nem idéz. A találmány szerint szerkesztett fejlesztő további előnye, hogy azon sem csap. sem szelep alkalmazva nincs, tehát tizeim' még biztosabb. A csatolt rajzokon az 1. ábra a gazométerharangon alkalmazott második fejlesztőtartály előlnézete. a 2. ábra annak oldalnézete és a 3. ábra tölii 1 nézete részben metszete. A 4. és 5. ábra a fejlesztő, illetőleg a lyukasztó berendezés egy másik kiviteli alakjának metszete, a ti. és 7. ábra egy további kiviteli alaknak ugyancsak metszete és a 6a ábra a 6. ábrán alkalmazott mozgató berendezés rész­letrajza. A találmány tárgyát képező fejlesztő (13) víztartálya teknő gyanánt van kiképezve (1.. 2. és 3. ábra) és a (46) csap körül a (2) burkolatban forgatható. A (2) burkolatot az U-alakban meghajlított (3) cső köri össze a megfelelő (I) fejlesztő tartállyal. A (42) súly által egyoldalúan terhelt (-13) teknőt a (41) kétkarú emelő tartja, a 2. ábrán látható helyzetben, mely emelő a (2) burkolatban forgathatóan van ágyazva és karjával a (43) teknő egy orra alá fogódzik (2. ábra). A (42) súlynak az a törekvése, hogy a (43) teknőt a (46) csap körül forgassa, de ezt a forgást a (44) emelő rendesen meggátolja, Az emelőt a (32) harang stilyedésénél a (41) ütköző akként fordítja el, hogy a (44) emelő a (43) teknő orrából kikapcsolódjék. A (44

Next

/
Thumbnails
Contents