23211. lajstromszámú szabadalom • Berendezés féksaruk elkopásának önműködő ellensúlyozására hydraulikus fékeknél

Megjelent lí)()2. évi január hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23211. szám. Vei OSZTÁLY Berendezés a féksarúk elkopásának önműködő ellensúlyozására hydraulikus fékeknél. COMPAGNIE INTERN xA TI () N A LE DL' EREIN ELECTRO-H YDRAULIQUE DUREY CXÉG PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja Í901 junius hó 29-ike. Jelen Találmány tárgyát hydraulikus fé­keknél a féksarúk elkopásának önműködő ellensúlyozására szolgáló berendezés ké­pezi. mely akármilyen rendszerű hydrauli­­kus féknél alkalmazható, mivel nem kell egyebet tenni, mint azon vezetékbe, mely a nyomás alatt álló folyadékot befogadó tartányt vagy akkumulátort és a fékhen­gert összeköti, az alább ismertetendő be­rendezést közbeiktatni. A mellékelt rajzlap 1. ábrája hosszmet­szetben tünteti föl a berendezést, mely az ■üdített csővezetékben a folyadéktartány­­hoz és a fékhengerhez vezető (!). illetve (2) csodarabok között van elrendezve. Az (a) hengerben, melynek mellső része a (2) csodarabon át a fékhenger dugattyúja mögötti térrel áll összeköttetésben, egy el­mozdítható (b) harántfal vau elrendezve, melynek előnyösen valamely öntvényből készült (3) testére meghajlított (c) bőrleme­zek vannak erősítve. Az (a) henger hátsó végében egy helytálló s átfúrt (d) haránt­fal foglal helyet, melyen keresztül a hen­ger a folyadéktartányhoz vezető (1) cso­darabbal közlekedik. Az elmozdítható (1») harántfalon egy központi üreg vonul végig, mely egy (f) szelep (s) nyelének befogadá­sára szolgál, a hol az (f) szelepet egy erős (r) tekercsrúgó rendes körülmények között állandóan fészkére szorítva tartja. Az (f) szelep feje a csavarmenetes (f) rúd által hátrafelé meg van hosszabbítva, mely utób­bin egy (e) csavaranya tetszőlegesen be­állítható. Rendes menet alkalmával a mozgékony (b) fal és a fékhenger dugattyúja közötti tér folyadékkal van telve s megeresztett fékek esetében a mozgékony fái kerületé­ből hátul kiálló (4) dudorodás a helytálló s furatokkal ellátott (d) falhoz támaszkodik Az (e) csavaranyának a (t) csavarorsón el­foglalandó helyzetét a féksarúk és a kerek­koszorúk között előre megadott távolságnak megfelelően állapítjuk meg. Ha most a féket megszorítjuk, az (1) csövön át nyomás alatt érkező folyadék a helytálló (d) fal nyílásán keresztül áramlik s a mozgékony (b) falra nyomást gyakorol, a mikor is ez utóbbi a közte és a fékhen­ger dugattyúja között lévő térben foglalt folyadékot maga előtt hajtja s ezáltal a fékdugattyút s ily módon a fékrudazatot is működésbe hozza. Ha a féksarúk normális

Next

/
Thumbnails
Contents