23207. lajstromszámú szabadalom • Szivar- és szivarkatartó

.Megjelent 1902. évi január lió Jí-án. MAGY Idll SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23207. szám. VI e. OSZTÁLY. Szivar- és szivarkatartó. WINTLB & ADLLB KNOPF- éc MLTALIAVABKNFABBIK CZÉG BÉCSBLX. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 5-ike. A jelen találmány tárgyát szivar- és szi­­varkatartó képezi, mely egy a kézujjra erő­sítendő gyűrűből és egy ezzel sarnir segé­lyével összekötött tövisből vagy karból áll, mely utóbbira a szivar \ag\ szivarka lesz erősítve. A találmány szerint a gyűrű és a tövis vagy kai- között az összeköttetés olyan, hogy ez használatbeli helyzetben, továbbá nyugalmi helyzetben és egy e kettő közé eső helyzetben, ugyanis midőn ez a gyűrű sík­jára merőlegesen áll. rugalmasan rügzíttetik. K őzéiből a rugalmas gyűrű a sarui r­­esapot tartó nyúlványain két egymásra me­rőlegesen álló árokkal van ellátva, melyekbe a tövis vagy kar nyúlványai csappanhat­nak be. A szivar- vagy szivarkatartó egy másik kiviteli alakjánál a tövis lapos rugókkal van ellátva, melyek a sarnircsap négyszögletes részével együtt a tövist mindkét végső helyzetében, úgyszintén a középhelyzetben rögzítik. A szivar a tövisre vagy karra fölszúrás által erősíttetik föl. Szivarkatartúknál a kar végén, csuklósán, két hajlított szorítószárny­nyal vau összekötve, melyek egy szivarka beillesztésére alkalmas nyitott helyzetükben ugyanezen rugók által rögzítretnek, míg használatbeli helyzetükben ugyanezen rugók által a beillesztett szivarkára szorittatnak. A mellékelt rajz ilyen szivar- és szivarka­tartó több kiviteli alakját ábrázolja nagyob­­bított léptékben és pedig: 1. ábra egy szivartartót mutat használat­beli helyzetben, oldalnézetben; 2. ábra ugyanezt félig összecsukott álla­potban. loliinézetben ábrázolja: 3. és í-., illetőleg f>. és fi. ábrák ezen szivartartó két módosított kiviteli alakját; 7. és S. ábrák egy szivartartó oldalnéze­tét. részben metszetét és függélyes met­szetét. használatbeli állapotban : (•. ábra a szorítószárnyakat teljesen szét­nyitott állapotban, végre 10. ábra az összecsukott szivarkatartót oldalnézetben ábrázolja. A rugalmas (a) gyűrű mindkét végén rö­vid (b bl) nyúlványokkal bír, melyek belső föliiletúkön két-két a gyűrű középsíkjában, illetőleg e síkra merőlegesen elrendezett (c cl), illetőleg (c*2 c3) árkokkal vannak el­­| látva. Ezen két-két egymásra merőleges i árok metszéspontján a (b bl.) nyúlványok­­j bán rögzített (d) sarnircsap megy keresztül, mely körül az (o) heggyel ellátott (f) tövis

Next

/
Thumbnails
Contents