23114. lajstromszámú szabadalom • Többszörösen kapcsolt czentrifugális szivattyú

Megjelent 1U01. évi deczember hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 23114. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Többszörösen kapcsolt czentrifugális szivattyú. GEBRÜDEB SULZER CZÉG WINTERTHURBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 18-ika. Váltakozó áramú motorok által közvet­lenül hajtott, többszörösen kapcsolt és nagy nyomású czentrifugális szivattyúknál a szál­lítási magasságot nem módosíthatjuk a for­dulatszám egyszerű megváltoztatása által, a miért is a jelen találmány czélja az, hogy ily szivattyúkat állandó fordulatszám mel­lett tegyük alkalmasakká különböző magas­ságra való szállításra. Ezt az által érjük el, hogy az egymással kapcsolt szárnyak mind­egyikét külön elzárható nyomó csőtoldattal látjuk el úgy, hogy a vizet állandó for­dulatszám megtartásával az első, második, harmadik stb. szárnytól vezethetjük el, mi által a vizet módosítható magasságra szál­líthatjuk, mely a szárnyak számának felel meg, melyeken a víz, mielőtt a nyomó­csőbe jutna, keresztül folyik. A mellékelt rajzban a jelen találmány szerint szerkesztett czentrifugális szivattyú egy foganatosítási alakjának hosszmetszete van föltüntetve. A szivattyú négy (bl b2 b3 b4) szárny­nyal és ugyanannyi (il i2 i3 i4) nyomó­csőtoldattal van ellátva, mely utóbbiak közül mindegyiket a rajzban föl nem tüntetett szerkezet segélyével elzárhatjuk. Üzem köz­ben mindig csak egy nyomócsőtoldatot hagyunk nyitva, míg a többieket elzárjuk. Így például, ha a legnagyobb szállítás -magasságra akarunk dolgozni, akkor csak az (i4) nyomócsőtoldatot hagyjuk nyitva, míg az (il i2 i3) csőtoldatokat zárva tartjuk. A víz ekkor az (s) szívó csőtoldaton és az (fi) csatornákon keresztül az első (bl) szárnyba, ebből a (hl) csatornákon át az (11) csőtoldat gyűrűs terébe és ebből az (f2) csatornákon át a második (b2) szárnyba áramlik. Innen a víz a (h2) csatornákon, az (12) csőtoldat gyűrűs terén és az (f3) csa­tornákon át a harmadik (b3) szárnyhoz és végül ettől a (h4) csatornákon, az (i3) cső­toldat gyűrűs terén, valamint az (f4) csa­tornákon át a negyedik (b4) szárnyhoz folyik, mely azt a (h4) csatornákon keresztül az (i4) nyomócsőtoldatba, illetve a nyomó­vezetékbe hajtja. Ha a vizet kisebb magasságra pl. az előbbinek felére akarjuk emelni, akkor az (il, i3 és i4) nyomó csőtoldatokat zárjuk el, az (i2) csőtoldatot pedig a nyomóvezeték felé nyitva hagyjuk. A folyadék ekkor a (b2) szárnyból nem folyik az (f3) csatorná­kon keresztül a (b3) szárnyhoz, hanem a (b2) csatornákon át közvetlenül az (i2) nyomó­csőtoldatba, illetve a nyomóvezetékbe haj­tatik. Hasonló módon lehet a folyadékot közvetlenül az (il) vagy (i3) csőtoldatból a

Next

/
Thumbnails
Contents