23001. lajstromszámú szabadalom • Kocsikerék

Megjelent 1901. évi november hó 30-án. MAGY. KIH. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28001. szám. XX/a. OSZTÁLY. Kocsikerék. BÉKÉS ÉS KLEIN KERESKEDŐ CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát oly kocsikerék képezi, melynek koszorúja, küllői és agya aczélból készülnek és melynek küllői azon­föliil nem egy síkban, hauem a kerékpárok küllőihez hasonlóan két kúp palástjának alkotói gyanánt váltakozva vannak el­helyezve. A találmány tárgyát a mellékelt rajz ábrázolja és pedig: 1. ábra a kerék metszete, részben oldal­nézete, 2. ábra az agy fölülnézete. Az (a) keréktalp úgy van alakítva, hogy (b) horonyba gummitömlőt vagy olcsóság szempontjából kender kötél fonatot liuz­hassunk be; a keréktalp lehet azonban egészen sima is. A teljesen aczélból képe­zett (c) agy és a koszorú között a (d) küllők képezik a kapcsolatot, mely küllők nem egy síkban fekszenek, hanem két kúp alkotói­ként váltakozva vannak elrendezve. A tel­jesen tetszőleges keresztmetszetű és alakí­tású küllőket csavarolás, szögecselés vagy tetszőleges úton erősítjük az agyba és a koszorúba. A kereket a (c) agy (e) hor­nyába vert ékkel erősítjük a jármű ten­gelyére. Az által, hogy a kerék agyát aczélból és nem, mint szokásos, fából készítjük, a kerék­nek igen nagy tartósságot kölcsönzünk, mert míg a faagy nedves idő, sár, eső be­hatása alatt rothad, száraz időben pedig reped, addig az aczélagy az idő viszontag­ságaitól független. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kocsikerék, jellemezve az aczélból ké­szült (c) agy és az ezen agyat a kerék­talppal összekötő küllők által, mely küllők nem egy síkban fekszenek, hanem két kúp alkotóiként váltakozva vannak elhelyezve. 2. Az 1. alatt igényelt kocsikeréknél kender kötél fonatból készült abroncs alkal­mazása. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI NYOMDÁJA TIUOAPSSTEH

Next

/
Thumbnails
Contents