22994. lajstromszámú szabadalom • Lajstrom levélrendezőkhöz

Megjelent 1901. évi november hó 30-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22994. szám. ÍX/a/b. OSZTÁLY­Lajstrom levólrendezőkhöz. KOLB RIKÁRD KERESKEDŐ BAMBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 8-ika. Jelen találmány tárgya egy olyan lajstrom, melynek egyes az (ABC) betűivel ellátott lapjai forogható kapcsokkal vannak ellátva, melyek a behelyezett, az illető lajstromlap betűjének megfelelő iratdarabokat tartják, a nélkül, hogy ezeket az iratokat rongáló lyukasztásnak kellene alávetni. E mellett oly berendezés van alkalmazva, melynél­fogva a lajstrom egyes lapjai tetszésszerinti számú iratot képesek fölvenni. A találmány lényege abban áll, hogy az egyes lapok a lajstrom háta közelében, ezzel párhuzamos hasadékkal birnak és hogy az iratok a mikor azokat bal szélük­kel a hasadékon áthúzzuk, az első rögzítés­ben részesülnek és a hasadék által alkotott csappantyú által védetnek, mi mellett a két részből álló kapocs félig a hasadék fölött, félig alatta van elhelyezve, oly módon, hogy a betett iratokat a hasadék szélei, valamint a kapocs részek fölső és alsó lapjukon meg­fogják és rögzítik. A rajz egy ilyen lajstromot ábrázol és pedig az 1. ábra a lajstrom egy lapjának nézete; a 2. ábra a lajstrom egy részének fölül­nézete ; a 3. és 4. ábrák a kivett kapcsok zárt és nyitott helyzetben, végre az 5. ábra metszet az 1. ábra (A—B) vonala irányában a lajstrom egy lapján át. Amint a 2. ábrából látható az (a) lajstrom­lap hátsó részébe a (b) kettős vászonbetét van beágyazva; ezeknek mindegyike a szomszédos laphoz átnyúlik és nyújtható hátat alkot, mely tetszésszerinti számú irat­darabnak az egyes lapok közé való helye­zését teszi lehetségessé. Készíthető azonban a lajstom szabad lapokból is úgy, hogy va­lamely tetszésszerinti berendezéssel a lapok áthajthatok. Minden (a) lajstromlap a hát közelében ezzel párhuzamos (c d) hasadék­kal bír, mely csaknem a lap fölső illetve alsó széléig ér. Ezen hasadékon dugjuk keresztül az (e) iratdarabokat egyik szélük­kel, úgy hogy részben az (a) lap fölött rész­ben alatta fekszenek és így az első rögzí­tésben részesülnek. Minden (a) lajstromlap el van látva továbbá a két forgathatóan egymással összekötött (f és g) részekből álló fémkapoccsal, melynek (h) csuklója az (a) lap fölé van helyezve; az (f) rész a (h) csuklótól az (a) lapban lévő másik (i) hasa­dékon át a lap hátsó oldala fölé nyúlik és (k) szögecsekkel van az -(a) lappal és az ebbe beágyazott (b) vászon betétekkel össze­kapcsolva. Ezen berendezés folytán a fém­kapocs (f és g) részei az (a) lapot és a (b)

Next

/
Thumbnails
Contents