22928. lajstromszámú szabadalom • Újítás sterilizálókészülékeken

A 2. igénypont alatti sterilizáló edények egy módosított kiviteli alakja, mely c8ecsemőpalaczk gyanánt szolgál, azál­tal jellemezve, hogy az edény szűkített nyakán egy (18) gummisüveget alkal­mazunk, mely fölül kiszélesbedik, alul pedig erősen szűkül, úgy, hogy a pa­laezk nyakára húzva azon jól tart, le­vétele után könnyen megtisztítható, vastagodása folytán pedig ki van zárva annak veszélye, hogy a csecsemő szo­pás alatt lenyelje. (1 rajzlap melléklettől.) taiJU RÍUvÍNt'TÁMAtÁa NYOMÓIM auMFMTI*.

Next

/
Thumbnails
Contents