22751. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényi rostanyagok fehérítésére

Megjelent 1901. évi november hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22751. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás növényi rostanyagok fehérítésére. GAGEDOIS ALBERT GAZDA DONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 11-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi növényi rostanyagoknak, pl. lennek, kender­nek, ramienek, jutenak stb.-nek akár föl­dolgozott, akár nyers állapotban való fehé­rítésére, mely eljárás fölöslegessé teszi a rostanyagoknak a réten való kiterítését. A jelen eljárás abban áll, hogy a fehérí­tendő rostanyagokat a következőkben le­írandó folyadékba mártjuk, avval impreg­náljuk vagy beitatjuk, a mikor is a folya­dék hőmérsékét a rostanyagok természete szerint 50—100° C.-on tartjuk. Az említett folyadékot úgy állítjuk elő, hogy annyi tiszta vízben, mint a mennyi a növényi rostanyagok áztatásához szükséges, a következő anyagokat föloldjuk: a) 1 /a —3% alkáliperoxyd, b) 1 /2 —4®/o fehér szappant, c) 2 — 8°/0 nátriumkarbonátot, az utóbbi helyett használhatunk magnézium­vagy aluminiumsókat is. Az a) és b) alatt megnevezett anyagokat keményítővel vagy fölmelegített alkáli-oldat­ban föloldódó gyantákkal vagy mézgákkal is helyettesítjük. A rostanyagokat ezen folyadék oxydáló hatásának tesszük ki, még pedig a szerint, a mint azokat zárt vagy nyitott tartályok­ban kezeljük, 4—6 óráig, ezután tiszta víz­zel megmossuk, minek megtörténtével a rost­anyagokat 3—4 órán keresztül megsava­nyított vízbe helyezzük, mely az említett folyadékban a rostanyagokon képződött min­den káros terméket eltávolítja. Ezen eljárást a gyapotra is alkalmazhat­juk, a mikor is a többszöri kilúgozás fölös­legessé válik és a chlór- vagy savfürdők foka csökkentetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás növényi rostanyagoknak akár nyers, akár megmunkált állapotban való fehérítésére, jellemezve az által, hogy a rostanyagokat ezek természete szerint 50—100° C.-ig fölhevített, vízből, alkáli­peroxydból, szappanból és alkálikarbonát­ból képezett oldatban áztatjuk. 2. Az 1. alatt igényelt eljárásnak egy foga­natosítási alakja, jellemezve az által, hogy az alkáli-karbonátot magnézium­vagy aluminiumsókkal helyettesítjük. 3. Az 1. alatt igényelt eljárásnak egy foga­natosítási módja, jellemezve az által, hogy az alkáliperoxydot és a szappant keményítővel, fölmelegített alkálioldatban föloldódó gyantákkal vagy mézgákkal helyettesítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents