22647. lajstromszámú szabadalom • Újítás villamos üveg és vízüveg elosztó kemenczéken

kemenczét (v) kerekekre helyezhetjük. Az egész kemencze egymásba illeszthető vas­ból készült köpenyrészekkel burkolható. SZABADALMI IGÉNYEK 1. Újítás villamos üveg- és vízüveg-olvasztó kemenczéken, jellemezve az által, hogy az olvasztó elektródák egy oly olvasztó térben vannak elhelyezve, mely a csil­lagalakban elrendezett lépcső, illetve hullámszerű keresztmetszettel bíró (a) tűzhelynek (f) részei és az ezeket leta­karó (g) lemezek által képeztetik. 2. Az 1. igénypontban védett újítás, jelle­mezve az olvasztó térből csillagalakban kiinduló és (j) kiömlő nyílásban egye­sülő (h) levezető csatornák által, me­lyeken a megolvadt anyag egy alatta elrendezett finomító tégelybe vezette­tik, továbbá a finomító (k) tégelybe nyúló (1) elektródák által, melyek a megolvasztott anyagot hevítik és fino­mítják. 3. Az 1. igénypontban védett újítás, jel­lemezve a (p) medencze alatt elrende­zett (s) szájdarab által, melyben a tűz­hely felől (r) csöveken át elvezetett ég­hető gázok a (t) csövön bevezetett le­vegővel keverve, elégettetnek, a (p) medenczében összegyűlt olvasatott anyag hevítése czéljából. i rajzlap melléklettől. PAlUb .ÚSZVÉNVTÁRSASÁO .J.I.muÁJA I-U n* HKA1 K *

Next

/
Thumbnails
Contents