22514. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszfaltbéléses czementcsőnek előállítására

Megjelent 1901. október évi lió 5-én. MAGY. m KI R ­SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22514. szám. XVIl'/d. OSZTÁLY. Eljárás aszfaltbéléses czementcsövek előállítására F. M. DALHOFF CZÉG BORGHORSTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 5-ike. Az ismeretes aszfaltbéléses czementcsövek hátránya, hogy az aszfalt a czementcsővel nincsen elég benső összeköttetésben, mely körülmény folytán az ilyen csövek szilárd­sága és tartóssága épen nem volt ki­elégítő. Ezen hátrány kiküszöbölésére szolgál a jelen eljárás, mely szerint jól megkeménye­dett és teljesen kiszáradt czementesövet előbb belül forró kátránnyal vagy híg­folyós aszfalttal úgy kenünk be, hogy az említett anyagok egy pár milliméter mélyen a czementfalba behatoljanak; erre a csövet mindkét végén egy-egy, nyílással ellátott tárcsával zárjuk és ezek segélyével azt egy tengelyre fQglaljuk. A zárótárcsák nyílásán át forró aszfaltot öntünk a csövekbe, me­lyet már eközben, és még addig forgatunk tengelye körül, míg az aszfalt kihűl. Az aszfaltot az előre fölkent és a porusokba helyezkedett kátránnyal vagy aszfalttal a czentrifugális erő igen jól összeköti, ameny­| nyiben a folyós aszfaltot pórusokba beliajt­f hatja; e mellett még az aszfalt a forgatás folytán az egész belső fölületen egyenlete­sen eloszlik. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás czementcsöveknek előállítására asz­faltbéléssel, jellemezve az által, hogy egy belső fölületén az aszfaltbélés föl­vétele czéljából forró kátránnyal vagy hígfolyós aszfalttal itatott csövet két, egy tengely körül forgatható tárcsa közé foglalunk be, melyeknek nyílását a folyós aszfaltmasszát a czementcső forgatása közben beöntjük, oly czélból, hogy a forgatásnál föllépő czentrifugá­lis erő az aszfaltot a czementcsőnek már előzőleg kátránnyal vagy hígfolyós aszfalttal itatott pórusaiba jól benyomja és a eső belső fölületén az aszfaltmasz­szát egyenletesen eloszlassa. »AlLA£ RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BULAPEBTE*

Next

/
Thumbnails
Contents