22498. lajstromszámú szabadalom • Önműködő, oldalt kikapcsolható kapcsolás, eltolható rudak segélyével függélyes síkban a kapcsoló helyzetbe forgatható vonóhoroggal

Megjelent 1Í>01. évi október 3ió 8-án. MAGY SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LETRAS 22498. szám. V/b. OSZTÁLY­Önműködő, oldalt kikapcsolható kapcsolás, eltolható rudak segélyével függélyes síkban a kapcsoló helyzetbe forgatható vonóhoroggal. RILTSCH DÁNIEL LAJOS HENRIK PORTÁS NIEDERSCHÖNEWEIDE­BAN ÉS RIETSCH VILMOS DÁNIEL ÁGOSTON VÁLLALKOZÓ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 30-ika. Elsőbbsége 1900 márczius 15-től kezdődik. A találmány tárgya önműködő, oldalt ki­kapcsolható kapcsolás vasúti járművekhez, melynél a vonóhorgot is hordó kapcsoló fül tengelyirányban eltolható és melynél ezen eltolás által záró szerkezetet is ki­kapcsolunk és így a vonóhorgot a kap­csoló helyzetbe forgatjuk. A csatolt rajzon az 1. ábra a kapcsolást a vonóhorog záró helyzetében tünteti föl, a 2. ábra a záró szerkezet elölnézete, a 3. ábra a kapcsolást a hajtórúd segélyé­vel kikapcsolt helyzetben ábrázolja, a 4. ábra a kapcsolás fölülnézete, az 5. ábra a berendezést czentrális ütköző szerkezettel fölszerelt kocsinál ábrázolja, 6. ábra egy másik kiviteli módozatot lát­tat nem czentrális ütköző szerkezettel föl­szerelt kocsiknál. Az (a) vonó kengyel a (b) szekrényben vezetődik, mely legczélszerfibben akként van a kocsiba beépítve, hogy annak mellső oldala a kocsinak az ütközőket hordó hom­loklapjával, illetve a homlokgerendával esik össze. A vonó kengyel két párhuzamos szá­rát (c) rúgók fogják körül, melyek a ken­gyel hátranyomásánál a másik kocsi ken­gyele által megfeszíttetnek és e nyomás megszűntével a kengyelt normális helyze­tébe viszik vissza. A (d) vonóhorog hátsó vége az (a) vonó­kengyel két szára között elrendezett (e) harántrúdra van szerelve. A vonóhoroggal egy (f) kormányrúd van összekötve, mely­hez a (g) rúd csatlakozik, mely a (b) szek­rényen át hátrafelé vezet és melynek na­gyobb részét egy cső veszi körül, melyben egy a (g) rudat körülvevő (h) rúgó van el­rendezve. A (g) rúd a (b) szekrényen belül egy a szekrényen átmenő és mindkét oldalon a kocsi hosszoldalán kinyúló, valamely for­gattyú fölvételére szolgáló (p) forgásten­gellyel akként van összekötve, hogy u ten­gely forgása a (g) rúdra vitetik át és ezt ez által visszahúzza. Az átvitel például az által eszközölhető, hogy a (g) rudat va­lamely láncz vagy más vonóközeg segélyé­vel a (p) forgástengely (i) korongjával kötjük össze. A (b) szekrény mellső clda-

Next

/
Thumbnails
Contents