22419. lajstromszámú szabadalom • Éljárás szövészeti czélokra szolgáló végtelen kártyák előállítására

Megjelent 1901. évi szeptember lió 23-án. MAGY SZABADALMI Klli HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22419. szám. XIV/a. OSZTÁ LY. Eljárás szövészeti czélokra szolgáló végtelen kártyák eló'állítására. SOCIÉTÉ DES INVENTIONS JAN SZCZEPANIK & CIE CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 25-ike. A találmánynak az a czélja, hogy az eddig használt Jacquard-kártyákat végtelen szalag alakjában kiképezett kártyával he­lyettesítsük, melyet fotokémiai úton állí­tunk elő. Ily végtelen kártya előállításánál, mely­nek alkalmazásánál csak azt a föltételt kell teljesíteni, hogy a Jacquard-gép platinái egyetlen sorban legyenek elhelyezve — mint az pl. már a nyüstös gépeknél is történik, — oly patront kell alkalmazni, melyen minden vetülék és minden lánczfonál, úgy mint azt be kell vetni, egy-egy vízszintes, illetőleg függélyes merősorral van ábrázolva és a kötés legczélszerübben köralakú pettyekkel jelezve. A csatolt rajzon egy ily patron van ábrá­zolva, mindegyik vízszintes pettysor az illető vetülék kötését, mindegyik függélyes pettysor pedig az illető lánczfonál kötését jelzi, mely ábrából egyúttal az is kitűnik, hogy a négyzetes vonalkázás, mint az eddigi patronoknál, többé alkalmazást nem nyer. A patron két hosszanti oldalán egy vagy esetleg két meg nem szakított petty­sor van alkalmazva, melyek a végtelen kártyán előállítandó és a kártyának a kártya hengeren való vezetésére szolgáló és a Jacquard-kártyák csaplyukainak megfelelő lyukak előállítására szolgálnak. Hogy a végtelen kártyát fotokémiai úton előállíthassuk, ily patront valamely pl. chró-i mozott halenyvvel bevont és tetszőleges fémből készült lemezre a másoló keretben átmásolunk vagy fotografikus készülékben arra rávetítünk. A lemezt, pl. zinklemezt, ezután fejleszt­jük, minek következtében azon csupasz és bevont fölületek képződnek, melyek közül az előbbiek a patron pettyeinek felelnek meg. Ezután a lemez másik oldalát vala­mely szigetelő anyaggal, pl. aszfalt-, bőr-, papir- vagy más hasonló réteggel vonjuk be és a lemezt savval addig maratjuk, míg abban a csupasz fölületeken köralakú nyí­lások nem képződnek. Végül a szigetelő réteget, mely azt idézi elő, hogy a mara­tást csak az egyik oldal felől végezhetjük, és hogy a lemezt a sav csak ezen oldal felől támadja meg, vízben lehúzzuk. Hogy az ily módon előállított kártyát végtelenné tegyük, a lemezt szélességi oldalán egy megnyújtással látjuk el, mely­ben több meg nem szakított lyuksort léte­sítettünk maratás által, és hogy ezek a lyukak létesíthetők legyenek, a patronon

Next

/
Thumbnails
Contents