22408. lajstromszámú szabadalom • Kézi csévélő csomókötőgép

Megjelent 1901. évi szeptember hó 23-án. MAGY. ggj KIR SZABADALMI jH|[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22408. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY. Kézi csévelőcsomókötő gép. COLMAN HOWARD DARLING GYÁROS ROCKFORDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 20-ika. Jelen találmány tárgya kézi csomókötő gép, mely teljesen önműködően dolgozik és csévelőcsomók kötésére szolgál. A gép egy nyíró és csíptető emelővel összekötött forgó csomózóorrból és egy, a fonál fogva­tartására szolgáló mozgó letolóból áll, mely a csomót megszorítja és az orról letolja. A 16., 17. és 18. ábrabeli kiviteli módozatok­nál a letolószerkezetnek a fonalat megfogó része nélkülözhető és ez a fonál feszültsége és annak a letolókaron való súrlódása által pótoltatik. A készüléket a munkás folyton balkézen hordja és egy emelő segélyével a bal hüvelykujjal hajtja. A mellékelt rajzon: 1. ábra a gép távlati nézete az 5. ábrán föltüntetett helyzetben, 2. ábra fölűlnézet az első működési perió­dus után, 3. ábra fölűlnézet a csomózóorr 1 /2 for­dulata után, 4. ábra részlet, mely a fonál fekvését a csomozóorron mutatja, miután a szabad vé­gek levágattak és a csomót letoló letolja. 5. ábra fölűlnézet, midőn a gép vissza­tért a 2. ábrabeli helyzetbe, közvetlenül mielőtt a letoló a fonalat az orról letolta, 6. ábra oldalnézet, normális helyzetben, 7. ábra ugyanazon helyzet az ellenkező oldalról nézve, 8. ábra az 1. ábra hátúinézete, 9—10. ábra nyíró emelőt mozgató forgó hengernek és csomózóorrnak különböző helyzete, 11. ábra a (15) henger elölnézete, 12. ábra a fogazott szegmens fölűlnézete, 13. ábra a letoló szerkezet, 14. ábra a csomózóorr nagyobb léptékben, 15. ábra az (E2) kar és (P) fonáltartó keresztmetszete, mely a szomszédos része­ket is világosan föltünteti, 16., 17. és 18. ábra egy kiviteli módozat oldal-, elöl- és fölűlnézetben. A készülék az (A) tartóra van szerelve, mely a fölül (Al) keresztrésszel, alul pedig (A2) hüvellyel van ellátva, mely utóbbit az (A4) csavarral megszorítható (A3) szorító vesz körül. Az (A3) szorító (A5) csapja az (A7) csavarral rögzíthető az (A6) markolat­ban, melyre a munkás kezére csat segé­lyével vagy más módon erősíthető (A8) szíjhurok van alkalmazva. Az (A5) csap az (A6) markolatban és az (A2) hüvely az (A3) szorítóban a különböző alakú kezeknek megfelelően beállíthatók. Az (A2) hüvely­ben a (B) tengely foroghat, melynek egyik vége a (B2) hüvely és (B3) szorítócsavar

Next

/
Thumbnails
Contents