22344. lajstromszámú szabadalom • Tricycle

Megjelent 1901. évi szeptember hó 18-án. MAGY. RIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22344. szám. XX/C. OSZTÁLY. Tricycle. LAKNER FERENCZ HIVATALSZOLGA BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 4-ike. A jelen találmány tárgyát képező tricycle az eddigiek hátrányainak elkerülését czé­lozza. Az eddigiek ugyanis vagy csak lábbal, vagy csak kézzel való hajtásra voltak szer­kesztve, míg az ezen találmánybeli tricycle­nél mind a két hajtási mód alkalmazható, és így ezen tricycle testedző kikocsikázásra előnyösen használható. A mellékelt rajz a találmány egy foga­natosítási alakját tünteti föl és pedig: az 1. ábra fölülnózetben; a 2. ábra oldalnézetben. Mint a rajzból látható, (a) és (al) kerekek (n) tengelye a (v) keretben, míg a mellső (a3) kerék a (k) vezértengely (t) villájában van elrendezve. Ha a (v) vázon elrendezett ülésben helyet foglaló egyén az (1) és (11) lábbítók segélyével a (z2) és (zx 2 ) fogaske­rekeket forgásba hozza, akkor a (c) és (cl) lánczok által a (z) és (zl) fogaskerekek és így az (a) és (al) kerekek is forgásba ho­zatnak. Ezen esetben az (a3) kerék irányítása a (k) vezértengellyel összekötött (f) rúdhoz erősített (f) és (f 1) irányító karok segélyével a kézzel történhetik. Ha ellenben a (v2) vázrészben elrendezett (ni) tengelyre alkalmazott (z3) és (zl 3 ) fogas­kereket a (vl) vázrészhez csuklósan meg­erősített (ol) és (OSj) rudaknak a kézzel való ide-oda mozgatása által és ezen rudakhoz csuklósan kapcsolt (ol) ós (o^) közvetítő rudak és az (nl) tengelyre ékelt (r) forgaty­tyúk közvetítésével forgatjuk, akkor a (c2) és (c\) lánczok által a (zl) és (z\) fogas­kerék és így az (a) és (al) tricycle kerekek is forgattatnak. Ezen esetben az (a3) kerék irányítása a (k) vezértengelyhez erősített (fl s ) karhoz csuklósan kapcsolt (f2) és (f^) karokat össze­kötő (f2 2 ) rúdra alkalmazott (12) és (ll 2 ) láb­bítók által a lábbal történhetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tricycle, az által jellemezve, hogy az (a) és (al) tricycle kerekek az (I), (11) láb­bítók, (z2), (zl 2 ) és a (z), (zl) fogaskere­kek segélyével a lábbal hajtatnak, míg az irányítása a (k) vezértengellyel össze­kötött (f3) rúdhoz erősített (f) és (fl) irányító kerék segélyével kézzel történik. 2. Az 1. alatt igényelt tricycle egy fogana­tosítási alakja, az által jellemezve, hogy az (a) és (al) tricycle kerekek az (o2), (ox 2 ) rudak, ezen rudakhoz kapcsolt (ol) és (o^) közvetítő rudak és az (nl) ten-

Next

/
Thumbnails
Contents