22210. lajstromszámú szabadalom • Újítás boronákon

Megjelent 1901. évi augusztus lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22210. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás boronákon. BAMBEBGEB FRIGYES KOVÁCSMESTER WETZLAR/" GARBENHEIMBAN. A. szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát képező bo­rona az eddigelé ismeretes boronáktól és más hasonló eszközöktől eltérően a szoká­sos tisztító, kormányzó, stb. készülékek mellett egy oly rúddal van ellátva, mely a boronakerettel oly módon van rugalmasan összekötve, hogy a függélyes irányú lö­kések fölvétele mellett a boronának a ta­lajhoz való egyenletes hozzásímulása jön létre, miáltal az összes egyenetlenségek hatályosan eltávolíttatnak. Ennek követ­kezménye, a talaj egyenletes meglazítása, az ez által előidézett és a növény föntartá­sára szükséges folyamatokkal. A mellékelt rajzon: 1. ábra a borona függélyes metszete; 2. ábra a borona fölülnézete taligával. A tulajdonképeni borona egy U-vasból áll, mely a rajzon (a)-val van jelölve és melynek szabad végei (b) szögvas segélyé­vel vannak egymáshoz kötve. Az U-vas lefelé álló szárai között ismert módon vannak a (c) fogak megerősítve. Az (a) kereten van két (d) fogantyú, melyek ismert módon kormányozásra szol­gálnak. Az (a) keret csúcsára van erősítve az (e) rúd fölvételére szolgáló és két erős (f és g) laposvasból képezett villa. Az (f és g) vasak között az U-vason egy (h) rúgó van, mely egyrészt a rúdvéggel, másrészt meg az (i) csappal csuklósan összekötött nyomókar segélyével van megerősítve. Az (i) csap az U-vashoz csavarolt körívalakú (1) kengyelen nyugszik. Az (f g) villa külső oldalaiba oly módon kapaszkodik az (m) láncz megerősítésére szolgáló (n) kengyel, hogy a rúd az (f g) villában (o) tartócsapja körül szabadon elfordulhat. Az (m) láncz az ismert módon a taliga tengelyéhez ve­zet, míg az (e) rúd egy a taligán függé­lyes irányban csavarokkal elállítható gyű­rűbe nyúlik. A taliga tengelyéhez csatla­kozik még a vonóerő átvitelére szolgáló (p) villa. A (c) fogaknak beléjük akadt szalmaszá­laktól és más hasonlóktól való megszabadí­tására, a mint az ismeretes, egy a (q r) kapcsolt szögemeltyük mozgatása által füg­gélyesen föl- és lefelé járó sín szolgál. A borona oly mélységig munkálja meg a talajt, a mely a borona saját súlyának és esetleg a fogantyúkra gyakorolt nyomás­nak felel meg. A borona munka közben min-

Next

/
Thumbnails
Contents