22144. lajstromszámú szabadalom • Légfogó

Megjelent 1.901. évi augusztus Iió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22144. szám. XVII I/a. OSZTÁLY. Légyfogó. RENN JENŐ TANÍTÓ STRASSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 január hó 24-ike. Jelen találmány tárgya egy légyfogó, mely leginkább egy vízzel megtelt üveg­bura alá helyezhető el. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen légyfogó és üvegbura füg­gőleges metszetét, 2. ábrája a légyfogó nézetét üvegbura nélkül, 3. ábrája a tulajdonképeni légyvesztő nézetét mutatja. Szerkezete a következő: (a) lemez középső része egy fölfelé nyúló (b) kúppal bír, melyben a függőleges irá­nyú (f) cső van alkalmazva. Ezen cső fölső része (g) födéllel, alsó része pedig az (f) csövet körülzáró (d) hüvellyel bíró (c) lemez által le van zárva, (c) lemez egyszer­smind (a) lemez (b) kúpjának alsó nyílá­sát zárja le. (b) kúpdarab valamint (f) cső lyukgatva van és a legyek csalogatására szolgáló maszlaggal illetőleg csalétekkel megtöltve. A legyek (a) lemezről (f) csőre másznak és innét a vízzel megtelt üvegburába rö­pülnek, a hol elpusztulnak. (f) cső lyukak helyett esetleg hossz­nyílásokkal (3. ábra látható el. Az eddig ismeretes üvegburáknál, a melyeknél ezen a burába nyúló és csalétekkel megtöltött cső föl nem nyúlik, igen gyakran megtör­tént, hogy a legyek a burába egyáltalá­ban nem jutottak, hanem alant elröpültek. Ezen légyfogónál ezen eset ki van zárva, minthogy a legyek első sorban (f) csövön fölkusznak, a burából többé ki nem sza­badulhatnak és minden körülmények kö­zött elpusztulnak. SZABADALMI IGÉNY. Légyfogó, jellemezve az által, hogy (a) lemez középső része egy fölfelé nyúló lyukgatott (b) kúppal bír, melyben a (g) födéllel és (c) lemezzel elzárt lyuk­gatott és az üvegburába fölnyúló (f) cső van alkalmazva és melynél (b) kúp, valamint (f) cső maszlaggal illetőleg csalétekkel van megtöltve, úgy hogy a legyek (a) lemezről az (f) csőre föl­kusznak és innét a vízzel megtelt üveg­burába repülvén, elpusztulnak. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS lÉSZVÉNYTÁRöASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents