22070. lajstromszámú szabadalom • Javítás rajzsineken

megfeszítik, hogy annak feje a szemben lévő rajztáblaélén biztosan megfekszik. Ebből látható, hogy az előzőkben leírt be­rendezés alkalmazása mellett a rajzsin he­lyes állásából használatközben ki nem jöhet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés rajzsíneknek használatközben a helyes állásban tartására, mely áll a rajzsín szabad végén alkalmazott, (e) görkarikákat hordó vezetékből, a mely görkarikáknak az a rendeltetésük, hogy a rajzsín azon élén fussanak végig, mely a sín fejének alátámasztására szolgáló rajztábla-éllel szemben fekszik. 2. Az 1. igénypont alatti berendezésnél egy derékszög alatt legörbített (al) nyúlvá­nyokkal bíró (a) lemez, mely hozzá és az (al) nyúlványok (a2) nyúlványaiba erő­sített csapokon (f) rúgók által alátámasz­tott antifrikcziós (e) görkarikákat, továbbá egy (b) szorítót hord, mely a rajzsin szabad végéhez elmozgathatlanúl erősít­hető és (bl) rúddal van ellátva, mely az (a) lemez (a3) nyúlványain hatol át és az ezekhez támaszkodó (d) rúgot hordja. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPEST**

Next

/
Thumbnails
Contents