22068. lajstromszámú szabadalom • Sérvkötő

.Megjelent' 1901. évi augusztus lió 3-áii. MAGY. gl KIR. szabadalmi hps hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 22068. szám. vri/o. OSZTÁLY. Sérvkötő. arleth alajos vasüti hivatalnok budapesten. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy sérvkötő, melynél úgy a pelották, mint a védvánko­sok szükséghez képest tetszés szerint eltol­hatók és minden testnagysághoz és viszo­nyokhoz alkalmazhatók. A találmány tárgyának egy kivitele a mellékelt rajzon van föltiintetve, és pedig az 1. ábra a teljes sérvkötő perspektiv né­zete, míg a 2. ábra a hátrész hátulnézete. A sérvkötő egy (a) szíjból áll, melyen a (b) hátvánkos és a (c, c) oldalvánkosok tetszés szerint eltolhatóan vannak elren­dezve. Ezen vánkosok, pl. csőszerűen lehet­nek kiképezve, mint pl. a (c) oldalváuko- J sok, vagy pedig a vánkost a szíjon csak (d, d) hevederek tartják (2. ábra). Az (e) pelották ugyanúgy, mint a véd- ' vánkosok az (a) szijon tetszés szerint eltol­hatók, a mi ugyancsak a pelották csőszerű kiképezése vagy (d) hevederek útján érhető el. Az (a) szíj egy (f) csatt segélyével rög­zíthető, a midőn a szíj csatt nélküli szabad vége rögzítés czéljából a pelották egy-egy (d) hevederén átfűzhető; a szíj csattos vége természetesen a pelották mindkét hevede­rén van átfűzve. A (g) czombszalagok ismert módon a pelottákra gombolhatok. Egyoldalú sérv esetén az egyik pelottát elhagyhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Sérvkötő, jellemezve egy a derékon meg­erősíthető (a) szíj által, melyre csőalakú vagy (d) hevederekkel bíró hát- és ol­dalpárnak, valamint egy vagy két pe­lotta eltolhatóan van ráhúzva. (1 rajzlap melléklettel). PALLAB RÉSZVÉNY TÁASASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents