22034. lajstromszámú szabadalom • Javított karburáló

Megjelent 1901. évi augusztus lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22034. szám. II e. OSZTÁLY. Javított karburáló. SIRIUS ÖSTERREICH-UNGARISCHE LUFTGAS INDUSTRIE GESELL­SCHAFT MIT BESCHRÁNKTER HAFTUNG CZÉG HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 január hó 27-ike. A találmány világítógáznak könnyű szén­hydrogénekből való előállítására vonatkozik és czélja egy a jelzett eljárás kivitelére al­kalmas, javított és egyszerűsített szerkezet létesítése. A csatolt rajzlapon a karburátor függé­lyes metszetben van föltüntetve. A készülék legczélszerűbben derékszögű négyszög alakú (A) szekrény, mely víz és gáz befogadására alkalmas. Eme szekrényt vízszintes és függélyes falak különböző re­keszekre osztják, még pedig a víz és a gáz és levegő befogadására szolgáló rekeszekre. Az előbbiek az utóbbiaktól pontosan el vannak zárva. A szénbydiogén, pl. gazolin befogadására szolgáló tartályok emeletsze­rűen vannak egymás fölött elhelyezve A legfolső (b) emelet, melyet négy oldalt az (A) tartály falai, a másik két oldalán pedig \ az utóbbiban elhelyezett (a, a') falak hatá­rolnak, például gazolinnal van töltve, mely ha bizonyos szintet elért, az (a") részén ki­folyik és az (a'") csatornán a következő (bl) emeletbe jut, mely az előbbihez hasonló módon van szerkesztve és meljből a gazolin a harmadik emeletbe jut, innen a negyedik (b'") tartályba stb. Mint az a rajzból kitű­nik, a víztartók a gazolinemeletek között vannak elhelyezve, még pedig ugyancsak olyan módon, hogy azokban a víz kering­hessen. A víz a fölső (c) térbe áramlik, (dl)-nél következő (cl) tartályba jut, innen (d'')-nél a (c") tartályba stb., még pedig ép úgy mint a gazolin a gazoliutartályba. Ily módon a gazolinemeleteket a víz minden oldalról öblíti és a gazolin elpárolgásánál szükséges hőt pótolja. A készülék működése a következő: (l)-nél levegőt fuvatunk egy fúvóval a készülékbe, mely az emeleteken a nyilak irányában halad át, hogy (l')-nél mint eléget­hető gáz távozzon el. Ezt a gázt az (R) cső fölfelé a fogyasztás helyére vezeti. Az (R) légbevezető cső között egy (V) szabályozó szeleppel ellátott (R') cső van elhelyezve, mely lehetővé teszi, hogy a kiömlő gázokat, ha azok túlságosan telítve vannak, levegő­vel keverjük. A gazolint a készülékbe fölíil a (C) csapon vezetjük be, míg a víz a víz­térbe érő -)-(W) csapos csövön jut be. A víztérből a (w) cső vezeti ki, hogy a tér töltésénél a levegő elszállhasson. A készü­lék alsó részén szokás szerint a (H) vízle­vezető csap van alkalmazva, továbbá egy (C) csap a kondenzált víz elvezetésére. Mint már említettük, az alkalmazott eme-

Next

/
Thumbnails
Contents