20983. lajstromszámú szabadalom • Összegöngyölíthető nyakszirtvédő, mely az arcznak napsugarak elleni védelmére is alkalmas

Megjelent lí)01. évi április iió 13-án. MAGY. gjgg KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20983. szám. 1/c. OSZTÁLY. Összegöngyölhető nyakszirtvédő, mely az arcznak napsugarak elleni védelmére is alkalmas. COLNAGO FERDINÁND KAPITÁNY A CS. ÉS KIR. 22. GYALOG­EZREDBEN ZÁRÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 1-je. Hosszú időn át szabadban, napos helyeken tartózkodó egyének, pl. kerékpárosok,turisták, kirándulók, földmérők, mezei munkások stb. többnyire csak könnyű föveget (sapkát), valamint könnyű ruhát viselnek, melyek a nyakszirtet és nyakat szabadon hagyják, úgy hogy ezek, valamint a fej hátsó része leginkább vannak a napsugaraknak kitéve. Orvosi tapasztalatok azonban azt ered­ményezték, hogy a napszúrás oka legtöbb esetben a napsugaraknak a kis agy részeire való intenzív behatásában rejlik. A gyakran használt, a fej hátsó részén és nyakszirten lecsüngő zsebkendő alkalmazása sem előnyös, hanem inkább hátrányos, mivel eltekintve annak kellemetlen lobogásától, a fejrészekre erősen ráfekszik és az izzadmáuyok elgőzöl­gését, valamint a hűtést légelzárás folytán lehetetlenné teszi. A szabadalom tárgyát egy ezen egész­ségügyi hátrányokat hatásosan legyőző egy­szerű szerkezet képezi, mely a nyakszirtet és a fej hátsó részét a n< p sugárzó melegé­től megóvja és mely a mellékelt rajzon az 1. ábrában alkalmazási módját, a 2. ábrában perspektiv nézetben, a 3. ábrában kigöngyölve és a 4. ábrában összegöngyölítve van föl­tüntetve. A nyakszirtvédő egy körülbelül csonka­kúp-köpenyföliiletnek megfelelő alakra és tetszésszerinti nagy, tetszésszerinti anyagból, pl. szövetből, papírból, papirmachéból, ezellu­loidból, stb. előnyösen keményítővel meg­felelően keményített szövetből készült (a) ernyőből áll, melynek két vége egy ezél­szerűen rugalmas (b) zsinór vagy szalag segélyével van egymással összekötve. Ezen zsinór pl! gombok segélyével oldhatóan vagy szilárdan lehet az ernyő végeivel össze­kötve és az ernyőnek a fövegen való rög­zítésére szolgál, a midőn az ernyő belső szélével a föveg alsó széléhez simul, míg a zsinór (szalag) a föveg mellső része köré fekszik. Az ernyő esetleg zsinór alkalmazása nél­kül, alkalmas oldható kapcsoló berendezések (gombok, kapcsok stb.) segélyével közvet­lenül a fövegre is szerelhető. Az ernyőnek többé vagy kevésbbé oldalt való elforgatása által az ernyőt azon irány­ban, melyben a napsugarak a testre esnek,

Next

/
Thumbnails
Contents