20970. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető béléssel, esetleg gallérral ellátott fölsőkabát

Megjeleni 1901. évi április hó 15-én. MAGY. ú í KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20970. szám. I/a. OSZTÁLY. Kicserélhető bélléssel, esetleg gallérral ellátott fölső kabát. PICK TESTVÉREK FÉRFISZABÓ CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát oly női és férfi őszi, tavaszi és téli idényben egyaránt használható fölöltők képezik, a melyekbe melegebb vagy bunda-bélés, sőt bársony-, szőrme- vagy hasonló gallér igen könnyen alkalmazható, vagy ismét eltávolítható, úgy hogy a találmány szerint készített ruhadarab az időjárásnak megfelelően me­legebbé, vagy könnyebbé változtatható s a többnyire drágább szövetből készült ruhadarab, mielőtt divatját múlná, egy­folytában elviselhető. A találmánynak, mely különféle ruhada­rabokon alkalmazható, egy kiviteli alakja a mellékelt rajzban egy férfi téli fölöltőn van példaképen bemutatva. A fölöltő vagy derék alakja bármilyen lehet. Ennek megfelelően van kiszabva a bele való ujjak nélküli (1) test- vagy de­rékbélés, továbbá az ujjak bélése és a (2) szőrmegallér, melyek külön-külön darabo­kat képeznek. Az (1) bundabélés a szőrte­len oldalának szélein köröskörül (3) nyomó gombok vannak megerősítve. A (2) gal­lér belső részén, az ujjak váll- és kézelő felőli végén szintén ily nyomógombok van­nak alkalmazva. A fölöltő belső részén vagy a szöveten, vagy a fölöltőbe varrt bélésen a beerő­sítendő bélés nyomógombjainak megfele­lően a nyomógombok másik fele van meg­erősítve. Ily módon a melegebb bélés könnyen alkalmazható a fölöltőbe és köny­nyen távolítható el ismét onnan. A fölöltő gallérjának belső részén, avagy a már beerősített melegebb bélés ugyanezen részén szintén ily nyomó-gomb szőrmegallér (3 3) nyomógombok segélyé­vel ráerősíthető. A váll körüli varrat men­tén ugyancsak a fölöltőre vagy a begom­bolt melegebb bélésre, úgyszintén a föl­öltő ujjainak kézelő felőli részére ismét ily nyomógomb-felek vannak alkalmazva, melyek segélyével könnyen érthető módon a nyomógombok másik felével ellátott bé­lésujjak beerősíthetők. A föntiekből látható, hogy a fölöltőt minden nehézség nélkül részben vagy egészben föl lehet szerelni bunda-béléssel, melyet enyhébb idő beálltával ismét köny­nyű szerrel eltávolíthatunk s a ruhada­rabot fölöltő gyanánt viselhetjük tovább. A fölöltő belsejében megerősített (4) nyomógomb-házak a fölöltő viselésekor, a mennyiben kicsinyek és laposak, nem érez­hetők s így nem okoznak semmi alkalmat­lanságot.

Next

/
Thumbnails
Contents