20960. lajstromszámú szabadalom • Tolóablak

nélkül, úgy hogy tisztogatás végett min- ; dig el kelleti helyérő, távolítani. Megjegyzendő, hogy a találmánynak az ábrákon bemutatott kiviteli alakjánál csak egyes ablak van föltüntetve, azonban ter­mészetesen ugyanezen elrendezés kettős ablakoknál is alkalmazható, esetleg redőny vagy függöny közbeiktatásával, a nélkül, hogy ez által a találmány lényege érin­tetnék. SZABADALMI IGÉNY. j l Toló-ablak, jellemezve az által, hogy meg- ! felelő vezetékben eltolható, egymást ' körülbelül kiegyensúlyozó két (a b) szárnya görgőkön vezetett zsinórokra vagy hasonlókra oly módon van fölfüg­gesztve, hogy az egyik ablakszárnynak egyik irányban való eltolása alkalmával a másik ablakszárny kényszermozgásu­lag ellenkező irányban tolatik el, hol az alsó ablakszárnynak letolt helyzeté­ben való befogadására az ablakkeret alatt lévő burkolatban megfelelő tér van kiképezve, továbbá jellemezve az által, hogy a legfölső (o) ablakszárny sarkak körül leforgathatólag van el­rendezve. (1 rajzlap melléklettol.) PALLAS RÉSZVÉNY r/ÜtSA&lo NYOMDÁM BUDAPESTEN. t

Next

/
Thumbnails
Contents