20921. lajstromszámú szabadalom • Csőtorkolat födő lőfegyvereken

Megjelent, 1901. évi április hó 6-án. MAGY, ggg KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20921. szám. XlX/c. OSZTÁLY Csőtorkolat-födő lőfegyverekhez. FEJÉB GYÖBGY, A M. KIB. 9-IK HONVÉDHUSZÁBEZBED PUSKA­MtJVESE MABOS-VÁSÁBHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 23-ika. Jelen találmány tárgya lőfegyverekhez való csőtorkolat-födő, mely egyrészről arra szolgál, hogy a puskacsőbe idegen anya­goknak, mint pornak, csapadéki nedvesség­nek s más szennynek behatolását megaka­dályozza, másrészről pedig a czélgömböt is eltakarja s ezt a kopás és ütések által való megrongálástól megvédi. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyának egy kiviteli alakja van bemutatva, hol az 1. ábra a fegyvercső végére illesztett csőtorkolat-födőnek oldalnézete, a 2. ábra ugyanannak homloknézete a rög­zített állás mellett, a 3. ábra hasonló nézet a csőtorkolat-födő­nek kikapcsolt állásánál, a 4. ábra a szabadon álló csőtorkolat-födő­nek oldalnézete, végül az 5. ábra ugyanennek x—x sík szerinti ke­resztmetszete. Mint az említett rajzokon látható, a talál­mánybeli csőtorkolat-födő áll egy (b) füllel ellátott, külső végénél zárt és oldalán a (b) fül mellett (h) kimetszéssel biró (a) üres hengerből, mely a csővégre úgy tolatik rá, hogy eközben a czélgömb (h) kimetszésben foglal helyet s ezután úgy forgattatik el, hogy (b) fül a czélgömb fölé essék, mi által egyrészt a csőtorkolat-födőnek rázkódás kö­vetkeztében való leesése, másrészről pedig a czélgömbnek megrongálása megakadályoz­tatik. A mikor a csőtorkolat-födőt a cső­végről el akarjuk távolítani, azt egyszerűen úgy forgatjuk el, ill. vissza, hogy a czél­gömb (h) kimetszéssel essék egy irányba, a mikor is a csőtorkolat-födő a csővégről igen gyorsan és minden akadály nélkül el­távolítható. A találmánybeli csőtorkolat-födő, melynek méretei természetesen mindig alkalmazkod­nak az illető lőfegyver csövének vastagsá­gához, abban különbözik az eddig használt csotorkolat-födőtől, hogy ez kisebb rázkódás következtében is leesik a csőről, míg ellen­ben a találmánybeli csőtorkolat-födő helyén szilárdan rögzítve áll és eközben egyidejű­leg a czélgömböt is védi. SZABADALMI IGÉNY. Csőtorkolat-födő lőfegyverekhez, jellemezve egy a czélgömb átbocsátására szolgáló, hosszanti kimetszéssel biró, külső vé­gén zárt és egy a csőtorkolat-födőnek rögzített állásánál a czélgömbbe kapasz­kodó füllel biró hüvely által. 1 rajzlap melléklettel.) PAILM BÉSZVÉNYTÁ/WAiÁa NYOMDÁJA 1U0APHTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents