20878. lajstromszámú szabadalom • Szobai tornázó berendezés

Megjelent HMM. évi április hő 2-án MAG Y szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 20878. szám. XX/g. OSZTÁLY. Szobai tornászó-berendezés. ryan mihály bertalan gyáros kölnben. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 24-ike. A szóban lévő találmány tárgya egy szobai tornászó-berendezés, mely lehetővé teszi, hogy minden tetszőleges irányban közvetlen húzást gyakorolhassunk és hogy az ellenállás, melyet bizonyos határokon belül kisebbíthetünk vagy nagyobbíthatunk, egyenletes legyen. A szóban lévő új tor­nászó-berendezésnek további előnye az, hogy az ellenálló szabályozó berendezés le­szerelhető és ebben az állapotában nyújtó­berendezést vagy mellizom-erősítést képez. A találmány tárgya a csatolt rajzon lát­ható, melyen az 1. ábra a berendezést mint teljes szobai tornászó-berendezést nézetben, a 2—5. ábra annak megfelelően, hogy me­lyik izmot kell erősíteni, különböző módon szerelve axonometrikus képben ábrázolja, végül a 6. ábra a szabályozó berendezésnek, mely lehetővé teszi, hogy a tornászó-berendezést különböző egyének izomerejének megfele­lően beállítsuk és hogy azt férfiak, nők és gyermekek egyaránt használhassák, nézetét mutatja be. A rajzon ez a rész a fogan­tyúkkal fölszerelve van ábrázolva, hogy azt a módot, mely szerint a berendezést nyújtó vagy mellizom-erősítő gyanánt használhat­juk, látni lehessen. Mint a 6. ábrából kitű­nik, ez a rész két (a b) keresztrúdból áll, melyeket a rugalmas (c d e és f) szalagok kötnek egymással össze. A (c d e és f) szalagokat ki lehet akasztani, hogy az ellen­állást, melyet a berendezés a húzóerővel szemben gyakorol, tetszés szerint változ­tathassuk. A zsinórok száma természetesen teljesen szabadon választható. A rajzon a berendezés eme része a (gésh) fogantyúk­kal van fölszerelve, úgy hogy azt nyújtó­vagy mellizom gyanánt lehessen használni, mikor az ellenállást egyes szalagok kiakasz­tásával ugyancsak kisebbíthetjük. Az 1. ábrán a föntebb leírt levehető rész egy ismeretes szobai tornászó-berendezésen vagy izomerősítőn van alkalmazva, melyet az ajtóra vagy falra szerelünk és oly mó­don használunk, hogy az (i) zsinórokon meg­erősített (g h) fogantyúkra húzást gyakoro­lunk. Ez az (i) zsinór a (k) görgő fölött fut, mely egy a szabályozó-szerkezet (a) kereszt­rúdjába ágyazott tengely körül forog. A sza­bályozó berendezés másik (b) keresztrúdja egy horgon van megerősítve. A 2. ábra a berendezés egy alkalmazási módját mutatja be. Ennél a rajznál a (c d e és f) zsinórok által képezett szabályozó­berendezés a padlón vagy ennek közelében megerősített (1) horoghoz van kötve, míg

Next

/
Thumbnails
Contents