20865. lajstromszámú szabadalom • Szállítókötél jelzővezetékkel

Megjelent 1901. évi niárczius hó 30-án. MAGY. ggj KIR. szabadalmi jqbf hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 20865. szám. XVI/d. OSZTÁLY Szállítókötél jelzó'vezetékkel. felten & guilleaume carlswerk actiengesellschaft czfic. mülheimban. Bejelentésének napja 1900 október hó 17-ike. Elsőbbsége 1898. deczember 30-tól kezdődik. A találmányunk tárgyát egy szállítókötél képezi, melybe egy jelzővezeték, vagyis egy elektromos tekintetben szigetelt ér van elhe­lyezve. Eddig ezt az eret a kenderkötéllélek közepén helyezték el, úgy hogy ez az ér a kötél keresztmetszetének középpontjában feküdt. Hogy azonban az ér a kötél hajlását job­ban követhesse és ne szakadjon oly könnyen, azt kötélág gyanánt képezzük ki, t. i. az eret az egyik kötélág helyén és a kötél többi ágaival egyidejűleg verjük a kender­kötéllélek körül, vagy pedig, hogy azt job­ban védhessük, az egyik ágban lélek gya­nánt alkalmazzuk. Végűi az eret a kötélágak által képezett belső kör körül a kenderkötél­lélekre csavarvonalban is föltekerhetjük. Ha a kötélben több vezetéket kell elhe­lyezni, akkor ezeket vagy csavarvonalban | tekerjük föl a fő keuderkötéllélek körül a kötélágak által képezett belső körben, vagy kötélággá verjük, vagy végűi egy vagy több kötélágban helyezzük azt el. Ily módon bármily kötelekben is elhelyez­hetünk elektromos vezetékeket. SZABADALMI IGÉNY. Szállítókötél elektromos jelzővezetékkel, az által jellemezve, hogy egy vagy több elektromos vezetéket csavarmenet alak­jában helyezünk el a kötélben, amennyi­ben azt vagy csavarvonalban a kender­kötéllélek körül tekercseljük, vagy kötél­ággá verjük, vagy az egyik kötélágban helyezzük el, hogy a vezetékek a kötél hajtásában szakadás nélkül részt vehes­senek. * U.I.A. RÍSZvtaYTÁMMÁŰ NYOMDÁM BUDAPMTIN-

Next

/
Thumbnails
Contents