20792. lajstromszámú szabadalom • Javított levélboríték

Megjelent 1901. évi márczius hó 19-én. MAGY. ffllfc KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20792. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Javított levélboríték. DR GRAUER VILMOS GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 13-ika. A szóban lévő találmány tárgyát egy ja­vított levélboríték képezi, melyet minden szerszám vagy külön segédeszköz alkalma­zása nélkül gyorsan és biztosan lehet nyitni, a nélkül, hogy a levél gyakran igen kelle­metlen beszakításától kellene tartani. Mint az a csatolt rajzon látható, a talál­mány lényege abból áll, hogy a tetszőleges alakú kész (a) boríték a boríték szélétől csekély távolságban és a szélével párhuza­mosan tetszőleges, lényegében ismert mó­don perforálva van, úgy hogy a boríték szélén eme (b) vonal mentén könnyen le­választható (c) csík keletkezik. Természe­tes, hogy a perforálást, ha az czélszerűnek látszik, csak az egyik vagy több szél men­tén is lehet végezni. SZABADALMI IGÉNY. Javított levélboríték, az által jellemezve, hogy a boríték könnyebb fölbontható­sága czéljából perforálás által az egyik, vagy mind a négy szélén leválasztható (c) szélekkel van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) VÁLLAS RÉSZVÉN,\ÁR8A&Í0i NYOMDÁJA BUDAPESTÉN'

Next

/
Thumbnails
Contents