20778. lajstromszámú szabadalom • Lökve működő szerszámgép

Megjelent 1901. évi márczius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20778. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Lökve működő szerszámgép. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 23-ika. Az 1. és 2. ábrán egy lökve működő szer­számgépnek két kiviteli módozata látható. Az 1. ábrán két egyenlő tömegű (d f) lökődugattyú, a 2. ábrán pedig három lökődugattyú lát­ható, melyek közül a középsőnek, (d)-nek tömege kétakkora, mint a két szélsőé, (f)-é és (g)-é. Az (a) forgattyútengely (1. és 2. ábra) forgásánál a (b) szán ide-oda mozog. A szánok és dugattyúk között elhelyezett (c) rúgók a (d) dugattyút az ismert módon ugyancsak a forgattyúnak megfelelő moz­gásnak indítják. A (d) dugattyú ily módon létesített mozgását a kétkarú (e) emelő, melynek forgáspontja az állványon van, a másik (f) dugattyúra viszi át, minek követ­keztében a két dugattyú ellentétes irány­ban fog mozogni. Ha az egyik lökődugattyú a munkada­rabra ütést gyakorol, ezt az ütést a fölfelé mozgásában hirtelen megakasztott másik dugattyú lényegesen erősíti, úgy hogy az ütés hatása közel akkora, mintha a két dugattyú egész tömege hatna. A 2. ábrán látható kiviteli módozatnál három (g d f) lökődugattyú van alkalmazva. A középső (d) dugattyúra hat a hajtóerő j és ez a dugattyú mozgatja az (e) emelők segélyével a két másik dugattyút mozgás­irányával ellentétes irányba. A munkadarabot érő ütés minden eset­ben a dugattyúk tömegeinek összegével arányos. Eme berendezés segélyével az ütések számának megkétszerezésén kívül azt is elérjük, hogy a gépállvány a gép üres moz­gásánál káros rezgéseknek kitéve nincs. SZABADALMI IGÉNY. Lökve működő szerszámgép, két, vagy két csoport egyenlő tömegű lökődugattyúk­kal, melynél az egyik dugattyú előre­mozgása a másik dugattyú hátramozgá­sát idézi elő, az által jellemezve, hogy csak az egyik dugattyú (dugattyúcsoport) hajtatik, a másikat pedig az elsőkény­szermozgásszerűen indítja mozgásnak. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAa HÉ6ZVÉNY TÁÍWAFIÁG NYOMDÁJA BUOAPEDTBM-

Next

/
Thumbnails
Contents