20755. lajstromszámú szabadalom • A füst visszacsapását megakadályozó kéményszerkezet

Megjelent 1901. évi márczius hó 19-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 20755. szám. VII I/D. OSZTÁLY. A füst visszacsapását megakadályozó kéményszerkezet. KOVÁCS JÓZSEF ÉPÍTŐMESTER GYŐRÖTT. A szabndalom bejelentésének napja 1900 mijus hó 31-ike Ismeretes dolog, hogy a legtöbb kémény­ből állandóan vagy bizonyos időben a füst nem juthat a szabadba, mert azt a szél visszaveri. Jelen találmány tárgya egy a füst visszacsapását megakadályozó kémény­szerkezet. A találmány tárgyát a mellékelt rajz mutatja, és pedig-1. ábra a szerkezet homloknézete, 2. ábra metszet az 1. ábra (x—x) vonala szerint, 3. ábra a kéménybe falazott szerkezet függélyes metszete sematikusan ábrázolva. Az (a) és (b) pántok által képezett keretbe (c) szélirányító lemezeket redőnyszerűen erősítjük meg (1. és 2. ábra). Ezen szerke­zetet azután a kémény négy oldalán be­falazzuk (3. ábra). Fontos tényező, hogy ezen befalazott szerkezet fölülete sokkalta na­gyobb, pl. háromszor akkora legyen mint a kémény belvilágának keresztmetszeti fölü­lete. Ez lehetővé teszi ugyanis, hogy a redőnyökön át sokkal nagyobb levegő­mennyiség vonuljon ki, mint, a milyen a kémény fölső (d) nyílásán át befelé jöhet. Ezen befelé áramló levegő sebességének gyöngítése czéljából a (c) lemezek mind­egyike a kémény nyílásába nyúl és a le­csapó széláram sebességét tetemesen gyöngíti. SZABADALMI IGÉNY. A füstvisszacsapását megakadályozó kémény­szerkezet, jellemezve a kémény négy oldalába falazott (a) és (b) pántok közé redőnyszerűen erősített és a kémény huzattérébe nyúló (c) szélirányító lemezek által. 1 rajzlap melléklettel.) PM.LA8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁM BUDAPÉSTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents