20746. lajstromszámú szabadalom • Újítás szennyfoltoktól könnyen megtisztítható borítékok előállítására írófüzetek számára

Megjelent 1901. évi márczins hó 18-án. MAGY. Q KIR. SZABADALMI g|j | HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20746. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Eljárás szennyfoltoktól könnyen megtisztítható borítékok előállítására írófüzetek számára. VOSS LAJOS PAPIBÁRÜGYÁROS HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 16 ika. Jelen találmány oly eljárásra vonatkozik, mely szerint irófiizeteknek s hasonlóknak borítékait úgy preparáljuk, hogy azok ez által szennyfoltokkal szemben érzéketlenekké válnak s róluk tintafoltokat vagy hasonlókat, lemosás vagy ledörzsölés által, minden nehézség nélkül eltávolíthatunk. Az eljárás abban áll, hogy azon kartont, melyből az irófiizetek födelét, illetve borí­tékát akarjuk készíteni, külső fölületén oly preparátummal vonjuk be, mely hét súlyrész firnisznek, két súlyrész vazelinnek, olvasztott zsírnak, vagy más zsiradéknak és egy súly rész festékanyagnak, pl. koromnak keverékéből áll. Az ezen keverékkel bevont borítékok sima, azonban egyáltalában nem zsíros tapintásúak és a szennyfoltok iránt érzé­ketlenek, illetőleg közömbösek, úgy hogy a borítékra csöppent tinta egyáltalában semmi foltot nem hagy vissza, ha azt azonnal le­itatjuk ; megszáradt foltokat pedig egysze­] rűen megnedvesített szivacs segélyével távo­líthatunk el az így preparált borítékokról, minden nehézség nélkül. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás szennyfoltoktól könnyen megtisztít­ható borítékok előállítására irófüzetek számára, jellemezve az által, hogy a borítékokká földolgozandó kartonlapokat oly preparátummal vonjuk be, mely 7 súlyrész firnisznek, 2 súlyrész vazelinnak, olvasztott zsírnak vagy más zsiradéknak és 1 súlyrész festékanyagnak, pl. ko­romnak keverékéből áll. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPWT

Next

/
Thumbnails
Contents