20666. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági szelep fokozatosan emelkedő teljes szelepemelkedéssel

is az első lemez, kezdetben a szelepnek bizonyos előemelkedését eszközli, mely egy bizonyos feszély túlhaladásánál a (h") lemez által a teljes szelepemelkedésre hozatik. Az 1. ábrán jelzett (b b') terek kúpalakú szekrénnyel, amint az a 2. ábrán látható, vagy egyáltalán fölfelé fokozatosan nagyob­bodó keresztmetszetű szekrénnyel is helyet­tesíthetők. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Biztonsági szelep, melynek szelepje egy szekrénnyel van körülvéve, a melynél a szeleporsón vagy a szeleptesten, lazán vagy szilárdan megerősített, tetszőleges alakú lemez vagy nyomási fölület van alkalmazva, az által jellemezve, hogy a szelep fölött az említett fokozatosan na­gyobbodó keresztmetszettel bíró leme­zekkel ellátott egy vagy több, fokoza­tosan nagyobbodó keresztmetszettel bíró hengeralakú tér van azon czélból, hogy a biztonsági szelep fokozatosan emel­kedjék akkor, midőn a gőznyomás a megengedett határt túllépi, mi mellett a lemezek vagy nyomási fölületek, a szeleporsóra vagy egy más rúdra szi­lárdan vagy lazán lehetnek bármely ismert módon szerelve és egy és ugyan­azon emeltyűre hatnak. 2. Egy vagy több lemez, illetőleg nyomási fölül etnek a biztonsági szeleptest fölött való elrendezése, egy a szeleptől fölfelé fokozatosan bővülő szelepszekrényben. (1 rajzlap melléklettel.) PAJ.LAS (t£82VEi\> TÁR8A8ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents