20637. lajstromszámú szabadalom • Összecsapható létra

Megjelent 1901. évi márczius lió 4-én. MAG Y. KIR SZABADALMI III VATAL SZABADALMI LEIRAS 20637. szám, X/a. OSZTÁLY. Összecsapható létra. BARTH MÓB GYÁROS BERLINBEN. Pótszabadalom a 15445. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 szeptember hó 19-ike. Elsőbbsége 1899 junius hó 3-ikától kezdődik. A 15445. számú törzsszabadalom által védett találmánynak jelenlegi emelvénysík­kal ellátott kiviteli alakja lényegében a törzsszabadalomnak főként 1—4. ábráira vo­natkozik. A jelen esetben is a tulajdonképeni létra (a) a (b) kerettel (f)-nél forgathatóan van összekötve és (O)-nál a tulajdonképeni létrá­hoz forgathatóan kapcsolt (e) híd a (c c) összekötő gerendák (p) csuklójára fekszik, oly czélból, hogy a létra összecsukásánál ezen (p) csukló által a híd önműködőlég megemeltessék. Az újítás tehát abban áll, hogy az (e) híd mozgása a létra összecsuká­sánál oly módon vitetik át egy emelvényre, hogy az szintén önműködőlég megemeltetik. A mellékelt rajzon az 1. ábra a létra oldalnézetét és a 2. ábra az emelvény, illetve vaskarzat fölülnézetét tünteti föl. A mint a rajz mutatja, az (i) emelvény a létra (f) forgócsapján forgathatóan van ágyazva és (t) rúd által van az (e) híddal (u)-nál szintén forgathatóan összekötve. A (t) rúd az (i) emelvényhez (v)-nél szintén csuklósan van kapcsolva. Magától értetődik, hogy ezen elrendezés­nél az (i) emelvény akkor emelkedik föl, ha az (e) hidat emeljük föl és viszont az (i) emelvény önműködően sülyed a munka­állásba. ha az (e) híd a létra szétnyitása által szintén munkahelyzetébe hozatik. Az (i) emelvény a föltüntetett kiviteli alaknál ívalakú, azonban lehet négyszög­letes vagy pedig egyéb megfelelő alakú és épp úgy, a mint az emelvény forgási pont­jának sem kell föltétlenül a létra forgási tengelyével összeesnie. A találmány lényege éppen abban áll,hogy egy csuklós (t) rúd elren­dezése által a hídnak mindenkori mozgása önműködően lesz az emelvényre átvíve. SZABADALMI IGÉNY. A 15445. számú törzsszabadalom által vé­dett összecsapható létra emelvénysíkkal, a melynél az (i) emelvény a létra min­den mozgását, annak összecsukásánál illetve szétnyitásánál az által követheti, hogy az emelvény egyrészt a létrához forgathatóan van hozzáerősítve, másrészt pedig egy (t) rúd által van az (e) híddal csuklósan összekötve. (1 rajzlap melléklettől.) fA.LAS RÉazvÉNYTAJWA«ÁO NYOMDÁJA BuOAPMT

Next

/
Thumbnails
Contents