20631. lajstromszámú szabadalom • Alacsony szerkezetű egyensúlymérleg

Megjeleni 1901. évi márezins hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIK. IIIVATA L SZABADALMI LÉTRA8 20631. szám VII/f OSZTÁLY. Alacsony szerkezetű egyensúlymérleg. IFJ. ZISKA JÓZSEF MÉBLEGKÉSZITŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 25 ike A jelen találmány tárgyát képező egyen­súlymérleg az eddigi egyensúlymérlegek hátrányainak elkerülését czélozza. A mellékelt rajz a találmány egy foga­natosítási alakját tünteti föl, és pedig: az 1. ábra fölülnézetben, a hol is a szekrény födele és a csészetartók elha­gyattak ; a 2. ábra oldalnézetben, a hol is az egyik csészetartó kivétetett, a szekrény oldalfala pedig áttöretett; a 3. ábra a fölszerelt mérleg részleges hosszmetszete; a 4. ábra a szekrényfödél fölülnézete ki­sebb méretben; az 5. ábra a csészetartó függélyes met­szete és a 6. ábra a csészetartó föliilnézete. Mint a rajzból látható, a kemény rug­gyantából előállított (a) szekrény (aj) fene­kéhez a (b) főtartóhoz erősített (bl) és (b2) oldaltartók vannak csavarokkal megerősítve (1. és 2. ábra). A (bl) és (b2) oldaltartók az (sl) éltengely ágyazásául szolgálnak. 'A (k) főmérlegkar az (sl) éltengelyen nyug­szik. A (k) főmérlegkar mindkét végén al­kalmazott (s) éltengelyeken a (bl) és (b2) melléktartókhoz erősített és a mérleg ki­lengését határoló (bj b'f) és (bj b*) oldal­tartók nyugodnak. A (kl) és (k2) közvetítő karok a (k) főmérlegkarhoz erősített (kl) és (k2) közvetítő éleken vannak fölfüggesztve, még pedig az eddigi egyensúlymérlegek mechanizmusától eltérően nem a főmérleg­kar alatt, hanem oldalt vele egy magasság­ban. Ezen elrendezésnek megfelelően a (kl) és (k2) közvetítő karok végei tárcsaalakban vannak kiképezve, a mely utóbbiakban a (z) és (zl), valamint a (z2) és (z3) éltenge­lyek vannak elrendezve, a melyek közül a (z) és (z3) éltengelyeken a fenékhez csuk­lósan megerősített (w) és (w£) kengyelek lógnak, míg a (zl) és (z2) éltengelyeken lógó (wl) és (w2) kengyelekbe a (bl) és (b2) melléktartókhoz erősített (cl) és (c2) pántokkal kapcsolatos (c{) és (cp könyök­vasak horogalakban kiképzett végei kap­csolódnak (2. ábra). A (cl) és (c2) pántokon vannak a (pl) és (p2) csapok megerősítve, melyekre az 5. ábrában metszetben föltüntetett (t) ós (tl) csészetartók üreges csapjaikkal rátolhatok és azokon rögzíthetők. Az (f) csésze és a súlyok elhelyezésére szolgáló négyszögletes (fl) tartólap a csészetartókon vannak el­rendezve az eddigi egyensúlymérlegekhez hasonlóan. Az (a) szekrény (al) födőlapja a (pl) és

Next

/
Thumbnails
Contents