20616. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ajtóknak önműködő nyitására és zárására

(o) rudat kapcsolunk, melynek végére a (k) csuklós kötés segélyével (p) dugaty­tyút szereljük föl. Ezen (p) dugattyú az (r) tönkön megerősített (s) hengerben jár, mely a (t) cső segítségével (u) olajtartó­val áll kapcsolatban. A nyitás alkalmával az (o) rúd a (p) dugattyút (s) hengerbe szorítja, minek folytán a (p) dugattyú mögött lévő olaj a (t) csövön át az (u) tartályba ömlik; zárás alkalmával pedig a dugattyú a tartályból olajat szí; ez által a zárás és nyitás egyenletesebb és zajtala­nabb lesz. Olaj helyett más ritkább vagy sűrűbb folyadékot vagy egyszerűen leve­gőt is alkalmazhatunk. A folyadék vagy levegő betfmlése a (t) csőben az (n) csappal szabályozható; az (n) csap (1) fogantyúja a padló egy megfe­lelő kivágásába ér, hol (w) kulccsal tör­ténik szabályozása. Úgy a szivattyú, mint az (u) tartály a padló fölött vagy alatt helyeztetnek el; utóbbi esetben az (u) tartály töltése a padlódeszkának egy alkalmas kivágásán át történik. Hogy szélroham vagy huzat az ajtókat ki ne nyithassa, azok nyitási irányában olyan keresztmetszetű (z) padlódeszkát fek- ! tétünk, melynek fölső éle zárt ajtónál an­nak alsó éle fölött fekszik, míg normális nyitásnál oly mélyre sülyed, hogy az ajtót nyitásában nem gátolja. A csuklók és ru­dak zajtalan működése czéljából kényszer­mozgásúvá tehetők; az összeköttetések zaj­tompító anyaggal, pl. bőr stb. bélelhetők vagy egészükben is ily anyagból készülhet­nek. SZABADALMII IGÉNYEK. 1. Javítások a 18221. sz. szabadalomban védett berendezésen, jellemezve a (b) csukló körül elfordulható (a) vasge­renda által, melyre a padlódeszkák tá­maszkodnak és melyet (b f c h) rúd­szerkezet köt az ajtószárnyakhoz oly módon, hogy a padlóra gyakorolt nyo­más az ajtót nyitja, míg a nyomás megszűntével (d) ellensúly működése folytán az ajtó önműködően záródik, mi mellett a rúdszerkezet és az ellen­súly tetszés szerint a padló fölött vagy a padló alatt rendezhető el. 2. Az 1. alatt leírt elrendezésnél az ajtók lassúbb és zajtalanabb működésének el­érésére egy szivattyú alkalmazása, mely az (f) és (o) rudakkal az ajtóhoz van csatolva. I rajzlap melléklettel.) PALLAi HÍTZVÍKY rÁMAíio NYOMOiUa «U0AM4T»FL

Next

/
Thumbnails
Contents