20614. lajstromszámú szabadalom • Ütőműves elektromos primär óra

Megjelent. 190I. évi márczins lió 6-án. MAGY. m KIR. SZABADALMI ]SS[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20614, szám. VII/a. OSZTÁLY. Ütőműves elektromos priméróra. ANDERSSON HJALMAR EMÁNUEL ÓRAGYÁROS STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 5-ike. Ez az óra egy fegyverzettel van fölsze­relve, melyet egy elektromágnes bizonyos időközökben meghúz. Ha a fegyverzet meg­húzatik, egy súlyt emel föl, mely később lesülyed, a fegyverzetet előbbi állásába viszi vissza és egyidejűleg az órarúgót is megfeszíti. A súly lesülyedése közben a fegyverzet meghúzása következtében meg­szakadt áramkör mindaddig megszakadva marad, míg a fegyverzet az alsó végállását ismét el nem érte, ekkor az elektromos áramkör ismét záródik, ennek következté­ben a fegyverzet ismét meghuzatik és a súly fölemeltetik. A csatolt rajzokon az 1. és 2. ábra az óra nézete és a működő kontaktusok két különböző helyzetét ábrá­zolja, a 3. ábra az óra oldalnézete, 4. ábra egy külön kiviteli módozatot ábrázol és az 5., 6., 7., 8. és 9. ábra az óra ütőművét ábrázolja. Az (1) fegyverzet a (2) tengelyen a (3) elektromágnes sarkai között lenghetően van ágyazva. A (2) tengelyen ezenkívül a (4) kilincskerék van forgathatóan fölhúzva, | mely a (6) órarúgó egyik végével vanösz- | szekötve, míg a rúgó másik vége az óramű I (7) hajtókerekével áll kapcsolatban. Az (1) fegyverzeten egy rúgós (8) kilincs van megerősítve, mely a (4) kilincskerékbe fo­gódzik. A fegyverzet egyik végén a (11) súllyal terhelt (10) kar van megerősítve, az óra vázán pedig a (10) szár villás külső végével együtt működő (12) kénesős árammegszakító szerelve, mely oly módon működik, hogy a (10) szár lefelé mozgásánál a lefelé tóit (13) kontaktusrúd az áramkört zárja, a (10) kar fölfelé mozgásánál pedig Ugyancsak a most már fölfelé mozgó (13) rúd megszakítja. Az elektromos vezeték egyik vége a kontaktushoz, másik vége az óramű egy más részéhez van kötve. A részeknek az 1. ábrán látható helyze­ténél az (1) fegyverzet meg van húzva, a súly föl van emelve és az áramkör meg van szakítva. A fegyverzet, mely ebben a hely­zetben az áramkör megszakadása miatt meghúzva nincs, a (11) súly lesülyedését megengedi. A súly eme mozgása következ­tében nemcsak a fegyverzet sülyed lefelé, hanem a kilincskerék is forgásnak indul, minthogy a fegyverzeten megerősített (8) kilincs a kilincskerékbe fogódzik. A ki­| lincskerék forgásánál a (6) órarúgót meg-I feszíti, ennek következtében a rúgó for­' gatja az óramű (7) kerekét. Az órarúgó

Next

/
Thumbnails
Contents