20528. lajstromszámú szabadalom • Kazetta pénztárakhoz, főleg vasúti éttermek buffetjeihez

Megjelent 1901. évi február lió 23-á». MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 2052B. szám. XVI'f- OSZTÁLY. Kazetta pénztárakhoz, főleg vasúti éttermek buffetjeihez schrumpf adolf vasúti vendéglős gothában. A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 5-ike. A szóban levő találmány tárgya pénztá­rakhoz, főleg vasúti éttermek buffetjeihez való kazetta, melynek segélyével a pénz­beszedés és váltás rendkívül gyorsan megy végbe. A csatolt rajzon az új kazetta az 1. áb­rán hosszmetszetben, a 2. ábrán kereszt­metszetben és a 3. ábrán fölülnézetben lát­ható. Külső alakjában a kazetta egy hasáb­alakú (a) szekrény, mely a (b) buffet-aszta­lon (c) karélyok közvetítésével van fölcsa­varolva. Ezt a szekrényt magassági irányban egy vízszintes (d) közfal osztja két részre, me­lyek közül a fölsőben egy legczélszerűbben bádogból vagy más hasonló anyagból ké­szült, fölfelé könnyen kiemelhető (f) tartály foglal helyet. Ez a benne elhelyezendő ki­sebb pénzdarabok számának megfelelően al­kalmas számú (g) rekeszre van osztva. Ezt az (f) tartályt egy (h) tolóka segé­lyével lehet elzárni, mely nyitott helyzet­ben az (a) szekrényt félig lefödő (i) fizető deszka alatt foglal helyet, a szekrény ol­dalfalának (k) hosszanti hornyaiban van ve­zetve és a záró helyzetben az (a) szekrény homlokfalán alkalmazott (1) szögletvasakba ütközik. A (d) közfal alatt levő rekeszben egy (m) tolószekrény foglal helyet, mely épp úgy-, mint a (h) tolóka a jogosulatlan kihúzás ellen lakat segélyével lehet biztosítva. Az (f) tartálynak egyik osztófalán egy hosszúkás, hasítékszerűen lefelé nyúló (n) csatornája van, mely a (d) közfal egy (o) hasítékával korrespondeál. Ily módon a nagyobb pénzdarabok, ha azokat az (n) csatornába dobjuk, az (m) toló­szekrénybe jutnak, a nélkül, hogy azt ki kellene nyitni. Ha az (m) tolószekrénybe bankjegyet aka­runk bedobni, az (f) tartályt kiemeljük és a bankjegyeket a (d) közfal (o) hasítékán dob­juk az (m) tolószekrénybe. Nagy bankjegyek fölváltásánál a toló­szekrényt a kulcsa segélyével ki lehet húzni, ekkor váltás czéljából kisebb bankjegyek és érczpénz azonnal kéznél van. Mint az a leírásból kitűnik, a kazetta gyors váltásra és pénzbeszedésre különösen alkal­mas. SZABADALMI IGÉNY. Kazetta mindennemű pénztárakhoz, főleg vasúti éttermek buffetjeihez, jellemezve egy kiemelhető, több (g) rekeszre osztott

Next

/
Thumbnails
Contents