20504. lajstromszámú szabadalom • Varrat nélküli fémcsövek előállítására szolgáló gép

Megjelent 1901. évi február lió 30-án. MAGY. A KJR. SZABADALMI j|j§| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20504. szám. XVI/g. OSZTÁLY. Varrat nélküli fémcsövek előállítására szolgáló gép. CORRADO CIANGHEROTTI KERESKEDŐ CZÉG GENUÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát varrat nélküli fémcsövek előállítására szolgáló gép képezi, melyben a fémet folyós állapotban vetjük a húzási művelet alá. Mellékelt rajzban 1. ábra a gép függélyes hosszmetszete; 2. ábra részleges hosszmetszet; 3., 4. és 5. ábra keresztmetszetek; 6. ábra a gép alaprajza. Az (a) henger (1. és 2. ábra) szolgáltatja a (g) dugattyú lefelé haladására szükséges nyomást; (b) henger pedig a (h) tövis föl-és lefelé való mozgására szükséges nyomást szolgáltatja, (c) és (d) a (g) dugattyú föleme­lésére szolgáló hengerek; (i) az (n) húzó­gyűrű záródarabja; (1) a matricza; (m ml) és (m2) a nyomást szabályozó csapok, (t) a tartólemez. A gép főalkatrésze az (1) matricza, mely­nek fenekén a (t) lemez által tartott (n) húzógyűrű, közepén pedig (h) tövis van el­rendezve, mely utóbbi magja vagy lelke a nyomás alatt lévő fémnek a húzás, illetőleg a csőképzés folyamata alatt. Az (a) henger­rel összefüggő (g) dugattyú arra szolgál, hogy a lehetőleg hevített matriczába mé­lyedve az abban lévő fémet összeszorítsa, (a, b, c, d) hengerek (m ml) csapok révén egy erőforrással, például hydro- vagy gőz­géppel, légszivattyúval vagy sűrített légtar­tállyal stb. állanak összeköttetésben. Az erő­nek azon része, mely az (a) hengerbe jut, arra szolgál, hogy a (g) dugattyút az (1) matriczába sülyessze; a (b) hengerbe jutó rész czélja, hogy a (h) tövist föl- és lefelé mozgassa, esetleg annyira emelje, hogy az tisztítható, kicserélhető stb. legyen; végül a (c) és (d) hengerekbe jutó erő a (g) du­gattyút újból fölemeli. A munkafolyamat a következő: a fémet a czélszerűen előmelegített (1) matriczába öntjük. Ezen pillanatban a (g) dugattyú fölső, a (h) tövis alsó állásában, az (i) zárórész pedig rendes helyén van. Miután a fémet a matriczába öntöttük, a csap kinyitása által az (a) hengert nyomás alá helyezzük; a (g) dugattyú az (1) matri­czába sülyed, az (n) húzógyűrű (i) zárórésze a nyomás következtében leesik és a fém azáltal, hogy a (h) tövist körülveszi, az (n) gyűrűn csőalakban átpréseltetik mindaddig, míg a (g) dugattyú az (1) matricza fenekéig nem jutott (2. ábra). Ezután a másik csap kinyitása által a (b) henger fenekére gya­koroltatunk nyomást mindaddig, míg a (h) tövis fölemelkedik. Ha pedig az emelkedési magasságának végére érkezett, az (a) hen­gerben uralkodó nyomást megszüntetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents