20468. lajstromszámú szabadalom • Szelepes dugó

Megjelent 1901. évi február hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20468. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Szelepes dugó. BERGEB JÓZSEF KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 22-ike. Jelen találmány tárgya nyomás alatti fo­lyadékkal, például szódavízzel, ásványvízzel stb. megtöltött üvegek önműködő elzárására és nyitására szolgáló dugóra vonatkozik, mely lényegében abban áll, hogy a dugó hosszfurásában egy szelep van alkalmazva, mely az üvegnek megtöltését megengedi, de mihelyt a töltést megszüntetjük, az üveg­ben uralkodó nyomás folytán a szelep a dugó nyílását önműködően elzárja. Ezen berendezés főelőnye, hogy a szeleprúgók és egyéb berendezések mellőzésével műkö­dik, így tehát hibátlan működése minden körülmény között biztosítva van. Mellékelt rajz : 1. ábrája a találmány egy kiviteli alak­jának oldalnézetét, 2. ábrája a dugó hosszmetszetét, 3. ábrája a dugó fölülnézetét, 4. ábrája egy másik kiviteli alakjának hosszmetszetét, 5. ábrája egy harmadik kiviteli alakjának hosszmetszetét mutatja. Szerkezete a következő: A tetszés szerinti anyagból, például fából, fémből, porczellánból, üvegből és efféléből készült (a) dugó (b) hosszfurásában a köny­nyeu kicserélhető (c) gummigyűrűvel ellá­tott (d) szelep (e) rúdja van vezetve (e) rúd átmérője kisebb mint (b) nyilás átmérője, úgy hogy a folyadék a rúd körüli köralakú nyíláson át az üvegbe tódulhat. A szelep emelkedését a szeleprúd fölső részére erő­sített (f) keresztrudacska határolja. A dugó fölső (al) részét a folyadékot vezető töm­lővel vagy csővel köthetünk össze, alsó ré­szét pedig a megtöltendő üvegbe dugjuk és bedugott helyzetében esetleg tetszés sze­rinti ismeretes palaczkzárral rögzíthetjük. Az 1. ábra szerint a dugó egy általánosan ismert csuklós emeltyűtagokból alkotott pa­laczkzárral van rögzítve. Az üveg megtöltése czéljából adugó(al) részét a folyadékvezető tömlővel kötjük össze és ekkor a folyadék (e) rúd körül (b) hosszfurásán át az üvegbe hatol, de mihelyt a töltést beszüntetjük, akkor az üvegben uralkodó nyomás folytán a szelep (b) nyílást légmentesen elzárja, úgy hogy a megtöltött üvegből a gáz és folyadék kiömlése ki van zárva. Ha az üveg tartalmát ki akarjuk üríteni, akkor a dugót egyszerűen kihúzzuk vagy az 1. ábrán föltüntetett palaczkzár alkalmazása mellett, a zárat ismert mód szerint megnyitjuk, miáltal a zárral csuk­lósan összekötött dugó a palaczkból köny­nyen kihúzható. A 4. ábrán ezen találmány egy másik kiviteli alakja látható, melynél

Next

/
Thumbnails
Contents