20268. lajstromszámú szabadalom • Javítás oszlopos lepárló készülékeken

Megjelent 1901. évi január lió 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20268. szám. iv/b. OSZTÁLY. Javítás oszlopos lepárló készülékeken. GROSSMANN SAMU GYÁROS EPERJESEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 2-ika A szóban lévő találmány tárgyát oszlo­pos lepárló készülékeken eszközölt újítás képez', melyek lehetővé teszik, hogy eze­ket a készülékeket abban az esetben is alkalmazzuk, melyben eddig gyakorolt sze­mélyzet hiánya miatt hátrány nélkül alkal­mazni nem lehetett, minthogy a készülék üzembe hozatalát nem kell az eddigi exakt és nehézkes módon végezni. A javítás, mint az a njzon látható, abból áll, hogy az (a) oszlopnak a (b) rektifikátorhoz vagy lepárló­hoz csatlakozó része alatt, mely oszlop szer­kezete teljesen tetszőleges lehet és mely a rajzon csak példaképen van szitásoszlop gyanánt kiképezve, egy bizonyos tekintetben gyönge deflegmátor gyanánt szereplő hűtő berendezés van alkalmazva, melynek szer­kezete teljesen tetszőleges lehet. A csatolt rajzon ez a hűtő a szokásos tányéros ké­szülékek módjára van kiképezve, és a víz által öblített (c) hűtőfölületei által meggá­tolja. hogy az oszlopon a készülék megin­dításánál keletkező gyönge szeszgőzök men­jenek át, a mennyiben ezeket defiegmálja és így már konczentrált alakban vezeti át a tulajdonképeni oszlopon. Ez a hűtő be­rendezés természetesen egy víz által átfolyt hűtő kígyó vagy más ismeretes hűtő szer­kezet alakjában is kiképezhető. SZABADALMI IGÉNY. Javítás oszlopos lepárló készülékeken, jelle­mezve a tetszőleges szerkezetű (a) osz­lop alsó részében elhelyezett (c) hűtő berendezés alkalmazása által, mely az ismeretes tányéros hűtők, hűtőkígyók vagy más ismert szerkezetű hűtők mód­jára lehet kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS néBZVÉNYTÁflBABÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents