20151. lajstromszámú szabadalom • Önműködően záródó csap

Megjelent 1900. évi (leczeinber hó 27-én MAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20151. szám. XXI/d. OSZTÁLY Önműködően záruló csap. HANSEN ALBERT MANÓ FRIGYES GYÁROS KOPENHÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 3-ika. Jelen találmány tárgya vízvezetékekhez s általában bármily folyadékok kibocsátá­sánál alkalmazandó oly önműködően záruló csap, melynek jellemzője abban áll, hogy a kibocsátó cső a csap- vagy szelepházon eltolhatóan van elrendezve s ennek egy bármely irányból fölilleszthető fogantyú se­gélyével való eltolása, ill. elmozgatása al­kalmával a csap megnyittatik, míg ellenben a fogantyú elbocsátása alkalmával a kifo­lyató nyílás önműködően elzáratik. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja van be­mutatva, hol az 1. ábra a csap oldalnézete, a 2. ábra annak merőleges hosszmetszete, végül a 3. ábra a csap működtetésére szolgáló fogantyúnak fölülnézete. (a) csap- vagy szelep ház (b) vezetéki csőbe bele van csavarolva s alsó vége (c) kibocsátó csőbe van betolva. A csap vagy szelepházban (d) szeleprúd van elrendezve, mely fölső végénél (e) tömítéssel bíró (f) szeleppel van ellátva, melyet rendes állása mellett (g) tekercsrúgó a csap- vagy szelep­ház fölső nyílására szorít. Az említett te­kercsrúgónak alsó vége a szeleprúdon el­rendezett s a folyadék átbocsátása végett áttörésekkel bíró (h) vezetékrészhez támasz­kodik, míg fölső vége a csap- vagy szelep­ház fölső végénél kiképezett vállhoz nyo­mul. (d) szeleprúdnak fölső végére a folya­dék átbocsátására szintén megfelelő áttöré­sekkel bíró (i) vezetékrész van szerelve. (h) vezetékrész a (c) kifolyató csőben el­rendezett és a folyadék átbocsátására szin­tén megfelelő nyílásokkal bíró (k) alátéti részre támaszkodik. A csap- vagy szelepháznak kiilső oldalán egy körülfutó (1) karima van elrendezve, míg (c) kifolyató csőnek fölső vége közelé­ben (m) karima foglal helyet. A fogszeríi nyúlványokkal bíró (a) fogantyú vége ezen karimákra lazán illeszkedik, mely fogantyú fölül egy (o) nyúlvánnyal és alul két (p p) nyúlvánnyal van ellátva s ezek közül a fölső nyúlvány (1) karimára illeszkedik, míg az alsó (p) nyúlványok (m) karima alá fe­küsznek. Ha ezen fogantyút fölillesztése után lenyomjuk, úgy ezáltal (c) kibocsátó­cső (a) csap- vagy szelepházon hosszanti irányban eltolatik, úgy hogy (k) alátéti rész (h) vezetékrészt s egyszersmind (d) szelep­rudat is fölfelé tolja s ennek következtében (f) szeleptest a csap- vagy szelepház fölső nyílásáról fölemeltetik. Amint (n) fogantyút szabadon bocsátjuk, (g) tekercsrúgó az ösz-

Next

/
Thumbnails
Contents