20140. lajstromszámú szabadalom • Szenesláda mérlegelő berendezéssel

Megjelent 8 900. évi tleczember hó 19-én. MAGY. KIR SZAB AD AT.Ml iivatat; SZABADALMI LEÍRÁS 20140. szám. XVIli/a. OSZTÁLY. Szenesláda mérlegelő-berendezéssel. BÉZA VENCZEL, BÉZA JÓZSEF ASZTALOSMESTEREK ÉS MÁCA VENCZEL ASZTALOSSEGÉD BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát egy mérlegelő berendezéssel ellátott szenesláda képezi és a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra a szenesláda függélyes met­szetét, a 2. ábra a sz Annnln. üllCölOi1da alaprajzát és a 3. és 4. ábra a szenesláda részleteit mii tatják. Az (a) födéllel ellátott (b) szenesládába egy második, belül bádogburkolattal ellátott (b') láda van beléhelyezve, mely (c) görgők által vezettetik és egy, a külső láda fene­kére helyezett (d) tekercsrúgón nyugszik. A külső láda belső oldalán fölül egy em­pirikusan megállapított (p) skála van alkal­mazva, a mely fölött a (b) ládához erősített (f) mutató mozog. A (b) ládára egy kilincs­szerkezet van szerelve, a mely a (g) csukló körül forogható, a (b') láda (h) mélyedésébe (i) kilincsből, (lásd 3. és 4. ábrát) és e ki­lincsről kiinduló a láda falán áthatoló és a ládán kívül fogantyúval bíró (k) peczekből áll, a mely utóbbira a láda falához támasz­kodó (1) rúgó van csavarva. A (b) láda külső oldalán (m) fogantyúnál e (g') csukló körül forgathatóan (n) bádoglemez, van al­kalmazva. Ezenkívül a láda (o) fogantyúk­kal van ellátva. Ha már most a (b') ládá­ban lévő szén súlyát akarjuk megtudni, akkor meghúzzuk az (m) fogantyúkat és az (n) bádogdarabot lefelé csappantjuk. Ezáltal az (i) kilincsek ki lesznek kapcsolva és a belső láda terhelése következtében lefelé siilyed, a (d) rúgót összenyomja és az (f) mutató a skála megfelelő számmal ellátott osztásánál fog megállani. Ha a skáláról a súlyt már leolvastuk, akkor a (b') ládát az (o) fogantyúk segélyével fölemeljük, az (n) lemezeket lecsappantjuk, a minek folytán az (i) kilincsek beakasztódnak és a (d) rúgó ismét tehermentesítve van. (Lásd 3. ábrát.) A (b) ládának befelé álló (q) nyúlványa a két láda közötti űrt zárja el, a miáltal oda por be nem hatolhat. Szabadalmi igény. Szenesláda mérlegelő berendezéssel, jelle­mezve egy külső (b) láda által, mely belül — (p) kilincsből és a ládán átha­toló, rúgóval körülcsavart, kívül (m) fo­gantyúval bíró (k) peczekből álló — ki-

Next

/
Thumbnails
Contents